Država je zaradi pomoči največjim bankam, s katero jih je po opravljenih obremenitvenih testih leta 2013 rešila pred propadom ter tako prevzela več kot 60 odstotkov bančnega sistema, zdaj prisiljena v postopni umik iz njihovega lastništva. Privatizacijo spremlja konsolidacija bančnega sistema, dodatne povezave in reze pa napovedujejo še rekordno nizke marže, ob katerih je obstoječi obseg bančnega sistema nevzdržen.

Se bo število bank prepolovilo?

Pri nas trenutno deluje 17 bank in hranilnic, že januarja prihodnje leto pa bo z načrtovano pripojitvijo KBS banke, nekdanje Raiffeisen banke, k Novi KBM ena manj. V bankah je po dostopnih podatkih zaposlenih okoli 10.000 ljudi, svoje storitve pa bančne institucije ponujajo v več kot 500 poslovalnicah. Sistem ob rekordno nizki marži v višini 1,8 odstotka preprosto ni vzdržen. Levji delež dobička, ki ga banke trenutno sicer dosegajo, je namreč v celoti posledica sproščanja rezervacij iz minulih let. Nadaljnjo konsolidacijo bančnega sistema pričakujejo tudi v Banki Slovenije. Pred časom so nekateri še ocenjevali, da je v Sloveniji prostora za okoli 15 bančnih ustanov, zdaj pa je ta številka bližje deset.

Letos sta se ob zahtevah regulatorja po krepitvi kapitala na tnalu znašli predvsem Delavska hranilnica in Hranilnica Lon. Prva je dokapitalizacijske postopke že končala, drugi se rok za izpolnitev zahtev izteče konec meseca. Kot so pojasnili v Delavski hranilnici, so pri dokapitalizacijah sodelovali tako obstoječi delničarji (hranilnica je večinoma v lasti sindikatov) kot novi, med njimi tudi komitenti hranilnice. V devetih mesecih letošnjega leta je hranilnica bilančno vsoto sicer povečala za dobrih 73 milijonov, na slabo milijardo evrov, pri tem pa dosegla rekordni bruto dobiček v višini 5,59 milijona in čisti dobiček v višini 4,74 milijona evrov.

Po nakupih predvsem Gorenjska banka

Lonu se rok za okrepitev kapitala – po dostopnih podatkih naj bi šlo za okoli 600 tisoč evrov – izteče konec novembra, zbiranje kapitala pa obstoječim lastnikom (največji so GIC gradnje Ivana Cajzeka, Stanko Zorec in Goldinar Srečka Kende) naj ne bi povzročalo večjih težav. Kot glavni interesent za vstop v Hranilnico Lon se omenja Gorenjska banka, ki po neuradnih informacijah začenja skrbni pregled hranilnice. Gorenjska banka, ki ima po izpolnjenih zahtevah Banke Slovenije kapitala na pretek, naj bi se zanimala tudi za Delavsko hranilnico, če bo na prodaj večinski delež. Omeniti velja, da so se banke, ki so bile deležne državne pomoči, zavezale h krčenju poslovanja in lastne mreže, tako da je možnih prevzemnikov znotraj slovenskega bančnega sistema dejansko malo.

Gorenjska banka je na drugi strani sama v procesu pridobivanja novih lastnikov, po ugibanju nekaterih pa bi lahko z nakupi dejansko poskušala zavlačevati z lastno prodajo. Kot smo poročali pred časom, bo prodajni konzorcij naprodaj ponudil več kot 50-odstotni delež banke, kot glavni interesent pa se omenja Miodrag Kostić oziroma njegova AIK banka, ki je z lansko dokapitalizacijo pridobila okoli 14-odstotni delež Gorenjske banke.

Privatizacija končana leta 2019?

Konsolidacija bančnega sistema bi tako potekala ob hkratni privatizaciji, h kateri se je ob državni pomoči bankam država zavezala Bruslju. Država v najožjem smislu je z dokapitalizacijo treh največjih bank, ki ji je sledil še »prevzem« dveh malih zasebnih bank, ter s poznejšo dokapitalizacijo celjske banke lastništvo v bančnem sektorju v letu 2014 povečala na kar 63 odstotkov. Kot izhaja iz podatkov Banke Slovenije, se je pri tem krepila predvsem na račun drugih domačih oseb, ki so leta 2007 obvladovale več kot 47 odstotkov bančnega sektorja, leta 2014 pa le še slabih sedem odstotkov. Tuji lastniki so v enakem obdobju lastništvo zmanjšali s slabih 38 na 30 odstotkov. Medtem sta Probanka in Factor banka že izginili iz bančnega sistema, Banka Celje se je pripojila Abanki, Nova KBM pa je končala v lasti sklada Apollo in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Privatizacija, ki naj bi se zdaj nadaljevala s prodajo 75-odstotnega deleža NLB – poročali smo že, da naj bi si politika prizadevala za odlog prodaje – pa bi se glede na obljube Bruslju končala sredi leta 2019 s prodajo Abanke.

Bančni sistem v številkah

Banka Slovenije, ZBS

PODATKI

Obveznosti (vloge) do podjetij

Posojila gospodinjstvom

Obveznosti (vloge) do gospodinjstev

Skupaj posojila

Posojila podjetjem

Bilančna vsota

v mio. €

20.000

40.000

20.000

40.000

0

0

v mio. €

12.105

123

42.598

2007

6429

17.039

32.374

3728

13.210

47.948

129

2008

7386

20.245

37.561

13.801

3825

52.009

146

2009

39.618

7886

20.165

4064

14.537

50.760

143

2010

19.789

39.534

8854

3890

14.863

49.243

136

2011

9060

18.320

38.020

3714

14.829

46.119

130

2012

8847

16.440

35.498

4127

14.370

40.344

112

2013

*

14.287

32.470

8568

4676

15.094

38.714

104

2014

8327

9181

25.426

5308

15.561

37.411

2015

97,6

8263

23.516

40

80

120

160

0

* Podatki po stanju konec novembra 2013

Bilančna vsota v % BDP