Gre za nadaljevanje in nadgradnjo programa, ki je potekal med letoma 2010 in 2015. Povezal je 19 panog, več kot 300 podjetij in več kot 14.500 zaposlenih. Prednostno naj bi podprli usposabljanja, ki krepijo poklicno specifične kompetence, ki pomenijo primerjalno prednost za podjetje, gospodarstvo in širšo družbo. Poudarek bo tudi na usposabljanjih tako imenovanih prečnih vsebin, kot so vodstvene, prodajne ter mehke kompetence, saj pomembno vplivajo na zavzetost zaposlenih, uspešnost organizacije in doseganje rezultatov. Podprli bodo tudi pridobivanje novega znanja s področij trženja, dizajna, uvajanja sprememb, ekologije, digitalizacije Cilj programa je krepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva in izboljševanje položaja zaposlenih na trgu dela.

Prijave nosilnih partnerjev zbirajo do 12. decembra, prva delavnica za potencialne prijavitelje pa bo v petek, 11. novembra, v Ljubljani, nato jih bodo pripravili drugod po Sloveniji. jpš