Izdelki, nastali pri pouku in delovni terapiji

Trgovinica, ki jo bo ob 11.30 odprla državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Andreja Barle Lakota, ponuja čudovite izdelke, ki nastajajo pri pouku in pri delovni terapiji Zavoda za gluhe in naglušne tako na stopnji vrtca in osnovne šole kot tudi v okviru poklicnih usmeritev na srednji šoli.

K sodelovanju so povabili tudi mlade, ki so končali izobraževalno pot v njem (na področju računalništva, grafike, tiskarstva, tekstilstva, lesarstva in strojništva), in ki niso našli zaposlitve. Mladi v delavnicah pod mentorstvom mojstrov izdelujejo unikatne izdelke za opremo doma, spominke, vezane na Ljubljano in Slovenijo, umetniška in druga ročna dela ter še marsikaj.

Strokovna literatura, izobraževanje in druženje

V knjigarni-trgovinici ponujajo tudi strokovno literaturo v okviru delovanja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, v društvu Vilko Mazi, v Centru za sluh in govor Portorož - knjige, revije in časopise. Ponudili bodo tudi literaturo drugih založb, ki obravnavajo vsebine iz življenja otrok s posebnimi potrebami.

Knjigarna-trgovinica pa bo tudi socialna in info točka: v njej bodo organizirali predstavitve uspešnih ljudi s posebnimi potrebami, pogovorne večere, manjše kulturne prireditve, ustvarjalne delavnice, strokovna predavanja … V njej bo moč dobiti informacije o vzgojnoizobraževalnih možnostih za gluhe in naglušne, govorno-jezikovno motene in osebe z avtističnimi motnjami ter o možnostih njihove rehabilitacije in integracije.

Ne dobiček, ampak etična zaveza in moralna vrednota

»V knjigarni-trgovinici bomo usposabljali mlade ljudi za samostojno delo v trgovini, v trgovino se bodo vključevali naši dijaki, ki bodo znotraj predmeta Odprti kurikul pridobivali znanje in socialne veščine komuniciranja, ravnanja z denarjem, strežbe itd.,« pravi mag. Valerija Janhar Černivec, vodja projekta Zebra gre na Luno. »Naj poudarimo, da namen knjigarne-trgovinice ni denarni dobiček, ampak je naša etična zaveza in moralna vrednota širjenje zavedanja o drugačnosti in vzajemnosti.«

»Želimo predvsem razširiti program življenja in dela našega zavoda in s tem njegovo pomembno vlogo v okolju. Gotovo bo Zebra gre na Luno našemu glavnemu mestu prispevala posebno vrednost z obogatitvijo ponudbe s prisrčnimi unikatnimi izdelki ljudi s posebnimi potrebami z visoko humanitarno noto, s srečanji in druženjem z ljudmi s posebnimi potrebami ter z osveščanjem javnosti o neizmernih sposobnostih te ranljive skupine ljudi.«