Aktivnosti za umeščanje trase tretje razvojne osi od Šentruperta do Velenja so v polnem teku, saj bo ministrstvo za okolje in prostor v soglasju z ministrstvom za infrastrukturo predvidoma še letos pripravilo gradivo, da bi lahko uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto med avtocesto A1 in priključkom Velenje jug obravnavali tudi na vladi. In jo končno tudi sprejeli.

Vlada je o tej cestni povezavi odločala že večkrat, nazadnje aprila lani in sprejela sklep, da je prav ta trasa najustreznejša s stališča izboljšanja prometne povezave območja savinjsko-šaleške regije z mednarodnimi prometnimi povezavami. Povsem drugačnega mnenja pa so prebivalci v nekaterih krajih Spodnje Savinjske doline, ki so se že pred leti združili v civilno iniciativo in so na vrednotenje tras podali kar 18 pripomb.

»V primerjalni študiji so napačno navedli podatek o uničenih kmetijskih površinah, priredili pa so tudi podatek o številu delovnih mest v Celju in število 28.000 prepolovili na zgolj dobrih 14.000. Dejstvo je, da se več ljudi dnevno iz Velenja vozi v Celje kot v Ljubljano. Zato poudarjamo, da nismo proti cesti. Se pa zavzemamo za prometno učinkovitejšo, cenejšo in kmetijstvu prijaznejšo traso med Velenjem in Celjem,« je v imenu zbranih na sobotnem shodu poudarila Pika Pilko.

Na shodu, ki je potekal mirno, se je zbralo okoli tristo prebivalcev Spodnje Savinjske doline. Nekateri kmetje so se pripeljali s traktorji, še več jih je ob sebi imelo transparente z napisi, uperjenimi proti trasi F2-2, ministru Petru Gašperšiču in sami vladi. Po njihovem bi načrtovana trasa uničila 46 hektarjev kakovostne kmetijske zemlje, porušiti bi morali kar 43 hiš, največ v naselju Podgora v občini Šmartno ob Paki. Prepričani so, da bi tako Korošci kot tudi Velenjčani že zdavnaj imeli cesto do avtocestnega priključka, če »lobiji« ne bi vztrajali pri nesprejemljivih predlogih.

»Najbolj preseneča, da želi država zgraditi štiripasovnico med Velenjem in Šentrupertom in še eno med Velenjem in Celjem. Torej kar dve, čeprav bi ena povsem zadoščala,« je poudaril Urban Jeriha, strokovni sodelavec civilnih iniciativ. »Trasa F2-2 je velika neumnost, saj bo celotno območje gore Oljke močno degradirano. Odškodnine pa nas tudi ne prepričajo, saj ni denarja, ki bi povrnil izgubo kakovostne kmetijske zemlje. Sploh pa s to traso ne bi veliko pridobila Zgornja Savinjska dolina,« sta prepričana zakonca Stanko in Bernarda Obu iz Podgore.

Proti gradnji trase s priključkom v Šentrupertu je tudi Savinjčan Vojko Zupanc, ki smo ga pobarali, čemu se na shodih ne zbere več ljudi, če so res vsi proti tej cestni povezavi. »Menim, da je mnogim že vseeno, kaj se dogaja. Eni ne pridejo, ker jim je nerodno, spet drugi gredo raje v trgovska središča. Ta indiferentnost pa me skrbi,« je dejal Zupanc. Prisotne sta v prizadevanjih, da bi vlada vendarle še spremenila svoja stališča, podprla tudi poslanca Matjaž Hanžek v imenu TRS in Ljubo Žnidar v imenu strokovnega sveta SDS, pa predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Cveto Zupančič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karel Lipič in mnogi drugi predstavniki nevladnih organizacij.