Tretja razvojna os je prednostni projekt ministrstva za infrastrukturo. Tako zagotovilo je dobila Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os, ki jo na Koroškem vodi Aljaž Verhovnik in se je zadnje leto lotila intenzivnega lobiranja za čim prejšnji začetek gradnje.

»Pri sprejemu državnega prostorskega načrta za traso na relaciji Šentrupert–Velenje se ministrstvo drži časovnega načrta in je sprejem tega predviden še letos,« povzema stališče ministrstva Verhovnik, ki se je s še nekaterimi predstavniki iz Koroške nedavno udeležil sestanka na sedežu Darsa v Celju. A vseeno se zdi, da so nekateri, zlasti župani v Savinjski dolini, glede umeščanja omenjene ceste v precejšnji zadregi, ali naj gradnjo omenjene trase podprejo ali ne.

Župan Šmartnega ob Paki po zaupnico

Tudi župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar se dobro zaveda, da je cesta nujna, in jo podpira, po drugi strani pa bi za njihovo občino umestitev pomenila grob poseg v prostor in s seboj prinesla tudi številne negativne vplive. Še zlasti bi se kakovost bivanja poslabšala v naselju Podgora, ki bi ga cesta dobesedno prepolovila. A je župan zaupnico svetnikov brez težav dobil.

Združene civilne iniciative Braslovč, Polzele, Podvina, Podgore in Šmartnega ob Paki pa medtem še naprej prepričujejo javnost, da bi bila gradnja trase s priključkom v Šentrupertu velika napaka, zato jutri pripravljajo nov shod, pri tem pa jih podpira tudi Gibanje TRS. Zoper ministrstvo za okolje in prostor, skupino za izdelavo državnega prostorskega načrta in direktorico direktorata za prostor Barbaro Radovan pa so zaradi utemeljenega suma ponareditve uradne listine, nevestnega dela v službi in oškodovanja javnih sredstev že podali kazensko ovadbo.

»Novembra bomo skupaj s TRS v državnem svetu organizirali posvet z naslovom Ohranimo domove, njive in neokrnjeno naravo, s čimer želimo svetnike seznaniti s tem, da je povezava Velenja z avtocesto po obstoječem prometnem koridorju do Arje vasi okoljsko, družbeno in gospodarsko veliko bolj sprejemljiva. Prav tako se bomo prihodnji mesec sestali s predsednikom državnega zbora dr. Milanom Brglezom, obiskovala pa nas bo tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer,« napovedujejo aktivnosti v združenih civilnih iniciativah. Intenzivno iščejo tudi pravno pomoč, da bi jim postopek umeščanja trase uspelo vrniti na sam začetek.

»Od leta 2008 do danes smo pripravljalcu poslali 18 zahtev po ponovnem vrednotenju trase, s čimer bi popravili napake. V zadnjem letu smo predlagali tudi imenovanje kompetentne delovne skupine in preveritev znanih zadržkov in očitkov. Pisali smo tudi predsedniku vlade, organizirali dva posveta skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Ker pripravljalec napak ni odpravil, pa smo odgovorne na ministrstvu za okolje ovadili,« pojasnjujejo odločitev Savinjčani, združeni v civilno iniciativo.

Z ministrstvom za finance o državnem poroštvu

Po drugi strani so Korošci že dobili zagotovilo, da naj bi se ministrstvo za infrastrukturo do konca leta odločilo le še o tem, ali bo cesta do Koroške že v osnovi štiripasovnica ali pa bo potrebna fazna gradnja. Prav tako so v Mladinski iniciativi dobili pisno zagotovilo ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, da je ministrstvo že pripravilo osnutek zakona o poroštvu za investicije, ki jih izvaja Dars, ter ga poslalo v predhodno medresorsko usklajevanje ministrstvu za finance.

»Med projekti, za katere se predvideva državno poroštvo, je tudi severni del tretje razvojne osi. Seveda pa je pri odločitvah o državnem poroštvu treba upoštevati tudi potrebe po omejevanju zadolžitev države v okviru zagotavljanja fiskalne uravnoteženosti ter pravil institucij Evropske unije glede obravnave državnih poroštev v okviru javnega dolga,« je zapisal minister in izrazil pričakovanje, da se bodo tudi z ministrstvom za finance uspešno uskladili in tako čim prej uresničili omenjeni projekt.