Specializirano državno tožilstvo je po naših informacijah vložilo novo zahtevo za sodno preiskavo zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Tožilstvo mu neuradno očita kaznivo dejanje zlorabe položaja, ta predkazenski postopek pa naj bi se nanašal na stroške izkopa in sanacije gramozne jame v Stožicah.

Mestna občina Ljubljana naj bi družbi Grep plačala za sanacijo gramozne jame, tožilstvo pa je prepričano, da ji ne bi bilo treba plačati milijonskega zneska, temveč da bi gramozno jamo moral sanirati SCT. Poročilo o izvedbi projekta kaže, da je SCT saniranje jame nalagala že pogodba z občino, s katero je slednja od propadlega gradbinca kupila zemljišča v Stožicah.

Na specializiranem državnem tožilstvu nam zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli pojasniti, zoper koga so spisali tudi zahtevo za sodno preiskavo in za kateri posel gre, povedali pa so nam, da so jo na ljubljansko okrožno sodišče vložili že konec maja, in sicer zoper pet fizičnih in eno pravno osebo. Po naših informacijah gre prav za sporen posel okoli gramozne jame, med obdolženimi pa naj bi bil tudi župan Janković. Sodišče še ni odločilo, ali bo sodno preiskavo tudi uvedlo.

Janković, ki za to zadevo še ni bil vabljen na zaslišanje na sodišče, o tem odkopu gramozne jame pravi: »Ko smo prišli in začeli graditi, je prišel izbrani izvajalec (Grep, op. p.), da bi postavil temelje. Takrat se je izkazalo, da so bila tla premehka in ko so začeli kopati, so opazili, da so notri še odpadki. Ivan Zidar je rekel, da so odpadki še od prej, da niso njihovi in da jih niso dolžni odstraniti. Zdaj jim pa dokaži, kdo je zadnji metal smeti v gramozno jamo. Pisali smo jim pismo, da je to njihova naloga, na koncu pa smo Grepu plačali toliko, kot če bi plačali SCT,« nam je povedal Janković. Meni, da zato po njegovem niso ravnali nezakonito. Stroškov sanacije jame občini od SCT ni uspelo izterjati, ker je ta končal v stečaju.

V zvezi s Stožicami je tožilstvo v preteklosti zahtevalo še dve sodni preiskavi, med drugim tudi domnevno sporen posel, v katerem naj bi Janković in drugi s fiktivno pogodbo (najem parkirišč in podatki o zaključenosti projekta) omogočili Grepu večmilijonski kredit, občina pa naj bi neupravičeno prišla do dela evropskih sredstev. Po besedah županovega odvetnika Janeza Koščaka je ta preiskava, ki je že pravnomočna, trenutno v rokah sodnega izvedenca gradbene in ekonomske stroke, ki bo preučil, kaj je bilo izvedeno in kaj plačano. »Pri tako velikih projektih se, ko je posel zaključen, izda začasno uporabno dovoljenje, nato pa pristojne službe že med obratovanjem objekta preverjajo, ali je vse brezhibno. Vsa dokumentacija in objekti so bili dokončani, kar dokazuje tudi 17.000 gledalcev na tekmi odprtja stadiona. Stadion je obratoval in je bil dokončan do te faze, ki je omogočala uporabo stadiona,« razlaga Koščak, ki namerava v korist svoje stranke unovčiti tudi pravnomočno odločitev upravnega sodišča, po katerem je moralo ministrstvo za izobraževanje MOL vrniti 2,7 milijona evrov (skupaj z obrestmi), ki jih je prej odvzelo zaradi domnevnih napak pri prijavi na razpis.

Po besedah Koščaka upravno sodišče sicer ni odločalo vsebinsko, saj je ministrstvo že procesno denar napak odvzelo MOL. Koščak meni, da s pravnomočno odločitvijo upravnega sodišča tudi v kazenskem postopku odpade element pridobitve premoženjske koristi, ki je en izmed elementov očitanih kaznivih dejanj. O tem bo moral prepričati še sodišče, ki preiskuje tudi domnevno neupravičen nakup centralne hladilne strojnice in sum pranja denarja.