Po precej sušnem letošnjem letu naj bi v letu 2017 Mestna občina Ljubljana spet rekordno investirala. Za naložbe je v prihodnjem letu predvidela skoraj 109 milijonov evrov, kar je skoraj enkrat več kot letos.

Zadnja leta višino naložb resda krojijo evropska sredstva, ki jih občina letos, letu po koncu minule finančne perspektive, ni črpala. Že prihodnje leto naj bi bilo na voljo 37 milijonov evrov evropskih sredstev, ki pa bodo šla predvsem za projekte vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Leta 2018 naj bi občina počrpala 18 milijonov evropskih sredstev, pol manj kot leta 2017, kar se bo poznalo tudi pri naložbah, ki bodo znašale slabih 88 milijonov evrov. Tudi leta 2018 bo ta denar namenjen predvsem za kanalizacijo, več denarja pa bo na voljo tudi za obnovo Cukrarne in kolesarsko infrastrukturo.

Javno objavljena osnutka proračunov za leti 2017 in 2018 ponujata pregled nad tem, katere znane projekte namerava občina dokončati še v tem mandatu, katere bo začela in katerih se sploh ne bo lotila.

Galerija Cukrarna

Vrednost projekta: 21,3 mio. €

Stanje projekta: začetek prenove

Prihodnje leto naj bi pripravili vso potrebno dokumentacijo za projekt in izpeljali razpis za izvajalca prenove Cukrarne v velik galerijski prostor za likovno in vizualno umetnost. Leta 2018 naj bi se pričela gradbena dela, obnova pa naj bi se končala leta 2020. Izvedba projekta je vezana na pridobitev 13 milijonov evrov evropskih sredstev in denarja iz državnega proračuna.

Garaža pod tržnico

Vrednost projekta: 41,6 mio. €

Stanje projekta: vprašljiv

Iz predlogov proračuna lahko sklepamo, da se bo občina v tem mandatu težko lotila gradnje garažne hiše pod tržnico. V letih 2017 in 2018 je sicer za projekt predvidela 1,3 milijona evrov, vendar bo to zadostovalo kvečjemu za plačilo arheoloških raziskav in projektne dokumentacije. Gradnja je še vedno vezana na za zdaj fiktivnega zasebnega partnerja, ki naj bi prispeval kar 21 milijonov evrov.

Tovarna Rog

Vrednost projekta: 27 mio. €

Stanje projekta: vprašljiv

V proračunih za 2017 in 2018 ni denarja za obnovo tovarne Rog v kreativni center. Čeprav gre šele za objavljena osnutka, so informacije o projektu že sedaj zastarele, saj je mogoče razumeti, da se bodo rušitvena dela začela letos in nadaljevala prihodnje leto, kar pa je zaradi spora z uporabniki malo verjetno. Občina je v letih 2017 in 2018 v proračunih predvidela le 250 tisočakov, kar bo sicer zadostovalo za rušitvena dela, verjetno pa ne bo dovolj niti še za vso potrebno dokumentacijo. Denar za obnovo je predviden šele v proračunih za 2019 in 2020, ki pa ju bo po volitvah sprejemal novi mestni svet.

Plavalno-gimnastični center Ilirija

Vrednost projekta: 57 mio. €

Stanje projekta: opuščen

V proračunih za 2017 in 2018 ni niti evra za Plavalno-gimnastični center Ilirija, kjer naj bi uredili prvi pokriti olimpijski bazen v Ljubljani. Megalomanski projekt s trgovskim središčem, ogromno podzemno garažno hišo in športnim kompleksom, ki je bil pred nekaj leti ocenjen celo na več kot sto milijonov evrov, so v občini očitno dokončno opustili.

Kolesarske steze

Vrednost projekta: 6,6 mio. €

Stanje projekta: začetek prenove

Občina bi z zajetno evropsko finančno injekcijo v 2018 obnovila obstoječe kolesarske steze in zgradila nove na odsekih, kjer jih ni. Usmerili naj bi se predvsem v izboljšavo stez na vseh mestnih vpadnicah in pomembnejših kolesarskih povezavah. Občina naj bi za projekt dala 1,3 milijona evrov, evropskih sredstev pa naj bi bilo kar 5,3 milijona evrov. Projekt mora biti gotov že v letu 2018.

Atletski center Ljubljana

Vrednost projekta: 14,3 mio. €

Stanje projekta: v povojih

Lani je mestna občina uredila lastništvo športnega parka Ljubljana Šiška, bolj znanega kot Žak, ki je prvenstveno namenjen atletiki. Odločili so se, da bo zaradi dotrajanosti objektov in prostorske stiske treba prenoviti atletski stadion in zgraditi pokrito večnamensko atletsko dvorano z 200-metrsko krožno atletsko stezo. Prihodnje leto bo občina rezervirala 200.000 evrov za izdelavo projekta, v letu 2018 pa že skoraj milijon evrov za projekte in začetek gradnje. Glavnina investicije je predvidena leta 2019, ko naj bi v proračunu zagotovili 13 milijonov evrov in center predvidoma tudi dokončali.

Zadrževalnik Brdnikova

Vrednost projekta: 9 mio. €

Stanje projekta: začetek gradnje

Občina načrtuje ureditev suhega zadrževalnika ob Glinščici pri Brdnikovi ulici. Do danes so izdelali projektno dokumentacijo z vsemi soglasji, pridobili potrebna zemljišča za gradnjo in gradbeno dovoljenje za izvedbo prve faze urejanja zadrževalnika. V okviru prve faze bodo prihodnje leto zvišali severni krak Brdnikove ulice in rekonstruirali most čez Glinščico. V drugi fazi bodo tam uredili zapornice in rekonstruirali še križišče Brdnikove ulice s Potjo za Brdom. V letu 2017 je 3,2 milijona evrov namenjenih za pričetek in izvedbo gradbenih del prve faze projekta, medtem ko bo druga faza na vrsto prišla 2018.

Prenova Trubarjeve in drugih ulic

Vrednost projekta: 9,1 mio. €

Stanje projekta: začetek obnove

Gradbeni stroji v središču Ljubljane tudi v prihodnjih dveh letih ne bodo utihnili. Na občini napovedujejo kontroverzno prenovo Trubarjeve ulice, ocenjeno na kar 2,4 milijona evrov, stilsko nadgradnjo bo doživela Erjavčeva cesta od Cankarjevega doma do Ulice Josipine Turnograjske z navezo na južni del Trga republike, obnove in nove prometne ureditve bodo deležne Dalmatinova ulica, Gosposvetska cesta in zadnji del Slovenske ceste pri Bavarskem dvoru.

Glavnina del naj bi se po načrtih občine dogajala leta 2018 – torej pred volitvami.

Teniški center Ljubljana

Vrednost projekta: 4 mio. €

Stanje projekta: v povojih

Ljubljana nima teniškega centra, ki bi vrhunskim tekmovalcem zagotavljal optimalne pogoje za priprave in tekmovanja. V mestni občini načrtujejo, da bi večji teniški center uredili v Športnem parku Svoboda ob gimnastičnem centru. S tem bodo tudi nadomestili teniška igrišča, ki so jih morali zaradi gradnje gimnastičnega centra odstraniti.

Prihodnje leto bo občina za zemljišča in plačilo projektne dokumentacije namenila četrt milijona evrov, podobno tudi v letu 2018. Glavnina naložbe bo v letu 2019, ko bo morala občina v proračunu zagotoviti okoli 3,5 milijona evrov.

P + R Stanežiče in Črnuče

Vrednost projekta: 5,8 mio. €

Stanje projekta: začetek gradnje

V občini bodo tudi v prihodnjih dveh letih nadaljevali projekt parkirišč tipa parkiraj in se pelji na obrobju mesta. Parkirišča tipa P + R s prestopnimi točkami na javni potniški promet so predvidena tako na območju Ljubljane kot širše regije. Prihodnje leto bodo izdelali projektno dokumentacijo za P + R v Stanežičah in Črnučah, ki naj bi ju po načrtih občine začeli urejati leta 2018. Po načrtih občine naj bi bili parkirišči končani leta 2019, najprej tisto v Stanežičah, ki naj bi stalo 2,6 milijona evrov. V Črnučah je P + R načrtovan med Dunajsko cesto in Potjo k sejmišču, na zemljišču južno od Petrolove črpalke.

Komunala

Vrednost projekta: približno 90 mio. €

Stanje projekta: nadaljevanje gradnje

Največ evropskih sredstev bo v trenutni evropski perspektivi mestna občina očitno počrpala za izboljšavo in dokončanje kanalizacijskega omrežja na območju Ljubljanskega polja. Najtežji projekt, ki je vreden kar okoli 50 milijonov evrov, je projekt dokončanja kanalizacijskega omrežja v zaselkih z več kot 2000 prebivalci, drugi velik projekta je nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnja povezovalnega kanala C0 v Ljubljani, ki je vredna kar 35 milijonov evrov. Kanalizacijo naj bi v prihodnjih dveh letih in pol dobili na Rašici, v Vinterci, Novem Polju in Podgorici.

Naložbe Mestne občine Ljubljana zadnjih deset let

MOL

PODATKI

mio. €

%

188,03

200

100

46,74 %

osnutek

proračuna

180

90

160

80

70

140

109,32

108,95

60

120

34,28 %

32,42 %

87,91

50

100

80,83

27,86 %

27,28 %

66,31

40

80

22,97 %

57,75

48,98

19,89 %

47,44

30

18,97 %

60

18,08 %

37,71

15,53 %

20

40

10

20

0

0

2009

2010*

2011

2012

2013

2014

2015

2016**

2017

2018

nakup zgradb in prostorov

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

drugo

investicijsko vzdrževanje in obnove

nakup zemljišč

študije, projektna dokum., nadzor

*Višina naložb in posledično tudi odhodkov je tega leta izjemna zaradi dokončanja športnega

parka v Stožicah. **Ocena realizacije