Ena ključnih sprememb novelirane strategije upravljanja kapitalskih naložb države bi lahko bila prekvalifikacija državne naložbe v Pozavarovalnici Sava. Medtem ko je ta naložba zdaj uvrščena med pomembne, naj bi po novem postala strateška. V teh naložbah namerava država ohraniti ali pridobiti vsaj polovični lastniški delež plus eno delnico.

Uradnih podatkov o spremembah strategije še ni mogoče dobiti. Po neuradnih informacijah pa naj bi v Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki je pripravil predlog njenih sprememb, zavzeli stališče, da zavarovalništvo predstavlja strateško panogo. Zato naj bi v SDH finančnemu ministrstvu, ki ga vodi Mateja Vraničar Erman, predlagali, da Pozavarovalnica Sava, podobno kot je opredeljena Zavarovalnica Triglav, postane strateška naložba.

S četrtinskim lastniškim deležem je SDH največji posamični delničar Pozavarovalnice Sava, skupaj z državnimi pokojninskimi in vzajemnimi skladi pa Republika Slovenija v njej obvladuje približno 40-odstotni lastniški delež. Hrvaška Adris grupa ima po uradnih podatkih v lasti okoli 20 odstotkov delnic. Pozavarovalnica Sava je največja pozavarovalna družba s sedežem v srednji in vzhodni Evropi, njene odvisne družbe, ki delujejo v Sloveniji, Hrvaški, Republiki Srbski, Črni gori in Makedoniji, pa se ukvarjajo pretežno z zavarovalništvom. Poleg tega ima Pozavarovalnica Sava v lasti Zavarovalnico Maribor in novomeško zavarovalnico Tilia.

Sklepati je mogoče, da gre pri prekvalifikaciji državne naložbe v Pozavarovalnico Sava za obrambo pred prevzemom Adris grupe in njene Croatie Osiguranja. Za nakup Croatie Osiguranja se je leta 2013 zanimala Zavarovalnica Triglav. Toda po oddaji nezavezujoče ponudbe je hrvaška vlada odločila, da Triglav, čeprav je oddal daleč najvišjo ponudbo, v nadaljevanju postopka ne more sodelovati, češ da nima ustreznih finančnih virov.

Za nakup zavarovalnice Croatia Osiguranje, na letno poročilo katere so revizorji zadnja tri leta zapored podali mnenje s pridržkom, sta se spopadli Adris grupa in poljska PZU, največjo hrvaško zavarovalnico pa je na koncu prevzela Adris grupa. Ta je lani britanskemu tobačnemu gigantu British American Tobacco za okoli pol milijarde evrov prodala Tvornico duhana Rovinj (TDR), precejšnji del izkupička od te prodaje pa namerava vložiti v zavarovalništvo.

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je Adris grupi in Croatii Osiguranju pred kratkim dovolila pridobitev petinskega lastniškega deleža Save Re. Hrvaški družbi sta na AZN tudi že naslovili prošnjo za zvišanje lastniškega deleža do 33 odstotkov; rok za sprejem odločitve pa se izteče ta mesec.

Možne spremembe strategije še poslovna skrivnost

V katerih delih lahko še pričakujemo spremembe strategije, uradno še ni znano. Kot so pojasnili v SDH, konkretne vsebine sprememb še ne morejo komentirati, ker gre za delovno gradivo. Na ministrstvu za finance pa so pojasnili, da so predlog sprememb prejeli, ker pa so ga v SDH označili kot poslovno skrivnost, ga ne komentirajo. Po neuradnih informacijah naj bi bil med drugim četrtinski državni delež v družbi Sij – Slovenski industriji jekla, v večinski lasti Rusov, prekvalificiran iz pomembne v portfeljsko naložbo (tovrstne naložbe lahko država kadarkoli proda). Podoben naj bi bil predlog za Perutnino Ptuj, v kateri je Kapitalska družba (Kad) 5,37-odstotna lastnica, medtem ko je Sij lani v ptujski družbi pridobil več kot tričetrtinski lastniški delež. Namesto pomembna bi lahko postala portfeljska tudi državna naložba v Gorenju, predvsem zaradi možnega prevzema s strani japonske multinacionalke Panasonic. Prek Kada je država v Gorenju največji posamični delničar, v lasti ima 16,37-odstotka delnic.

Kot so pojasnili na finančnem ministrstvu, zdaj preučujejo predloge, odločitve o tem, ali se bo zaradi spremenjenih okoliščin oblikovala nova strategija, pa še ni.

Predvideno sicer je, da lahko vlada v enem letu od sprejema strategije opravi njeno revizijo in ob spremenjenih gospodarskih in drugih okoliščinah spremembe ali novo strategijo na podlagi predloga finančnega ministrstva pošlje v sprejem državnemu zboru.