Decembra bodo minila tri leta od milijardne državne sanacije velikega dela slovenskega bančnega sistema. Ta se je medtem močno spremenil in je z bančnim sistemom v kriznem letu 2008 dejansko neprimerljiv. Bilančna vsota se je namreč znižala za več kot deset milijard evrov, kreditiranje podjetij dosega tretjino zneska izpred kriznih let, gospodinjstva pa so skupaj dejansko bolj zadolžena od podjetij. Ne le s konsolidacijo bančnega sistema in napovedano privatizacijo bank, sistem se tako močno spreminja tudi prek bilanc bank.

Kreditiranje podjetij na tretjini nekdanjega

Konec leta 2008 je imel bančni sistem nekaj manj kot 48 milijard evrov bilančne vsote, tik pred državno intervencijo v banke, ki je sledila objavi rezultatov obremenitvenih testov, pa je bila ta že nižja za dobrih pet milijard evrov. Svoje so poleg krčenja poslovanja k znižanju nato prispevali še prenosi slabih terjatev na za to ustanovljeno Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in julija letos je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema dosegla (le še) 36,6 milijarde evrov. V osmih letih se je tako znižala skoraj za četrtino.

Banke so bile v letih krize in pozneje ves čas tarče kritik; številne so prihajale iz vrst gospodarstvenikov, ki so opozarjali na kreditni krč. Za njegovo premagovanje je vlada sprejela vrsto ukrepov, med drugim posebno jamstveno shemo in subvencioniranje obrestnih mer. Aktualni podatki pa kažejo, da dejansko ni šlo za krč, ampak bolj za prehod na neko drugačno stanje. Skupni obseg posojil bank se je od decembra 2008 do julija letos znižal s 37,8 na 22,6 milijarde evrov, najbolj pa se je zmanjšalo kreditiranje podjetij. Decembra 2008 so imela podjetja pri bankah najetih za 20,2 milijarde evrov posojil, ta pa so sredi letošnjega leta dosegala le še 7,8 milijarde evrov.

»Gospodarstvo se je razdolžilo za 12 milijard«

»Splošna ocena je, da bančniki danes zapravljajo denar predvsem za kosila z gospodarstveniki,« je razmere orisal generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič. Likvidnosti je preveč, podjetja so se v preteklih letih razdolžila za 12 milijard evrov. »Gospodarstvo je pred leti denar dejansko porabljalo za marsikaj, podjetja so veliko vlagala v gradbeništvo, opravljali so se prevzemi, kupovale so se delnice po Balkanu. Zdaj so gospodarstveniki preudarnejši, podjetja se preprosto ne zadolžujejo več. Tista, ki imajo dolg večji od štirikratnika EBITDA, pa še vedno težko dobijo posojilo,« je dejal Hribar Milič.

Podatki kažejo, da podjetja niso le vedno bolj konzervativna pri zadolževanju, ampak so tudi vse bolj varčna. Depoziti podjetij na bankah so se od leta 2008 do sredine letošnjega leta namreč povečali s 3,7 na 5,5 milijarde evrov.

Gospodinjstva bolj zadolžena kot gospodarstvo

Varčnejša so tudi gospodinjstva. Leta 2008 so imela v bankah za dobrih 13 milijard evrov vlog, znesek sredi letošnjega leta pa je višji kar za tri milijarde evrov. So pa drugače od gospodarstva gospodinjstva v primerjavi z letom 2008 bolj zadolžena, in sicer za približno milijardo evrov. Gospodinjstva imajo pri bankah najetih za 8,5 milijarde evrov posojil, kar pomeni, da je prebivalstvo dejansko bolj zadolženo kot celotno gospodarstvo. Do preobrata je prišlo lani jeseni. Konec leta 2008 so posojila gospodinjstvom dosegala približno tretjino posojil gospodarstvu, tudi tik pred sanacijo bančnega sistema je imelo gospodarstvo še vedno približno dvakrat toliko posojil, kot so jih imela gospodinjstva. Gospodarstvo se bo, kot izhaja iz dokumentov Banke Slovenije, po pričakovanjih še dodatno razdolžilo. Nadpovprečno so namreč še vedno zadolžena mala in srednje velika podjetja, znesek slabih posojil v bankah (z zamudo nad 90 dni) pa še vedno dosega več kot 2,4 milijarde evrov.

Spremembe v bančnem sistemu

Banka Slovenije, v mio. €

PODATKI

Bilančna vsota

Krediti

60

50

60

47,948

50

37,823

40

42,746

32,470

40

36,598

7,558

30

8,568

22,604

30

20,260

20

8,525

14,287

20

10

7,783

10

0

0

december

2008

november

2013

julij

2016

december

2008

november

2013

julij

2016

Depoziti

30

OD TEGA NEFINANČNIM DRUŽBAM

25,493

24,974

OD TEGA GOSPODINJSTVOM

5,459

20,883

4,127

20

3,728

16,313

OD TEGA GOSPODINJSTEV

14,37

13,407

OD TEGA PODJETIJ

10

0

december

2008

november

2013

julij

2016