Starostno upokojevanje profesorjev je že od lani tema številka ena na mariborski univerzi. Letos bi moral »prisilno« v pokoj rektor Igor Tičar, čemur pa se je z vsemi silami upiral. Zdaj se je v podobno zakonsko zanko zapletel 65-letni Davorin Kračun, ki pa mu je rektorat za zdaj ne pomaga razvozlati.

Na letošnjih predčasnih volitvah dekana ekonomsko-poslovne fakultete, ki so bile posledica razrešitve razvpitega dekana Klavdija Logožarja, pedagoških delavcev in študentov fakultete ni zmotilo dejstvo, da delovno razmerje kandidata Kračuna velja le do marca 2017.

Ministrstvo za javno upravo je univerzo večkrat opozorilo, da veljavna zakonodaja samo v izjemnih pogojih dopušča največ enkratno podaljšanje delovnega razmerja za največ leto dni. Vršilec dolžnosti dekana Kračun pa si je večinsko zaupanje akademskega zbora prislužil z zagotovilom, da njemu zakonodaja vendarle dopušča podaljšanje delovnega razmerja do leta 2020. In sicer zato, ker je pogoje za upokojitev izpolnil že predlani, ko je še veljal zakon o uravnoteženju javnih financ (Zujf), ki ni časovno omejeval podaljšanja pogodbe o zaposlitvi. V rektoratu so zdaj podvomili o utemeljenosti Kračunovega zagotovila.

Ko je Kračunu v ponedeljek potekel enoletni mandat vršilca dolžnosti, mu namreč univerza ni podelila štiriletnega dekanskega mandata, temveč je na njegov položaj – kot smo poročali včeraj – imenovala nekdanjo Logožarjevo prodekanko Lidijo Hauptman. »Strokovne službe rektorata imajo zadržke, zato rektorja razumem,« je bil kratek komentar Kračuna.

Pri Krajncu gre, pri Kračunu ne

Enakih zadržkov strokovne službe niso imele junija letos, ko je bil na dekanskih volitvah medicinske fakultete ponovno izvoljen Ivan Krajnc. Tudi Krajnc je pogoje za upokojitev izpolnil v približno istem času kot Kračun. Kljub temu je vodstvo univerze z »večnim« dekanom medicinske fakultete sklenilo novo štiriletno delovno razmerje.

Zakaj je pri dekanu Krajncu bilo izvedljivo nekaj, kar pri dekanu Kračunu ni, smo dvakrat vprašali rektorat. Na naši izrecno zastavljeni vprašanji nismo prejeli odgovora. Sporočili so nam zgolj to, da je rektor zaprosil za mnenje ministrstvo za javno upravo in da bo ravnal skladno z njim. Ministrstvo naj bi nam svoj pogled na primer Kračun razkrilo jutri. Po neuradnih informacijah zaposlitve za pokoj zrelih univerzitetnih šefov že pregleduje pristojni inšpektorat.

Ministrstvo za javno upravo je namreč vseskozi opozarjalo univerzo, da delodajalec praviloma vnaprej ve, kdaj bo določenemu javnemu uslužbencu prenehala pogodba o zaposlitvi, zato je dolžan ustrezno organizirati delovni proces. Le v primerih, ko to objektivno ni mogoče, zakon dopušča sklepanje dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja, ki pa sme trajati samo toliko dolgo, da delodajalec udejanji ustrezne kadrovske rešitve. Zakonita rešitev je na dlani: na univerzi bi morali pravočasno sprožiti dekanske ali rektorske volitve, ne pa da zdaj iščejo zakonske luknje, kako (pre)starim izvoljenim profesorjem podaljševati delovna razmerja.

Znano je, da si je tudi rektor Tičar prizadeval z zavajajočimi argumenti izposlovati štiriletno podaljšanje delovnega razmerja. Da bi se ohranil na rektorskem položaju, je univerza celo zapravila 11.956 evrov za izdelavo brezpredmetnega pravnega mnenja. Ker pa Tičar ni nad zakoni, mu je upravni odbor lahko podaljšal delovno razmerje le za leto dni.