Po razkritju kraje in zlorabe diplome se je javnost zgražala, da je Klavdij Logožar smel ostati izredni profesor ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) in član senata Univerze v Mariboru. Zdaj si nekdanji dekan EPF, ki ga je Dnevnik razkrinkal kot drznega plagiatorja, želi akademsko napredovati.

Senat EPF je na junijski seji imenoval strokovno komisijo za pripravo strokovnih poročil o izpolnjevanju pogojev za izvolitev Logožarja v naziv redni profesor za področje mednarodne ekonomije in poslovanja. Med tremi izbranimi strokovnimi poročevalci je poleg dveh profesorjev iz Zagreba tudi mariborski prorektor Žan Jan Oplotnik, Logožarjev dolgoletni prijatelj in profesorski kolega, ki je odigral ključno stransko vlogo v aferi, po kateri je priimek nekdanjega dekana EPF postal sinonim za skrajno neetično ravnanje v akademski sferi.

Oplotnik je bil od oktobra 2007 do sporazumne razrešitve septembra 2009 podpredsednik uprave Darsa. Sprva je zanikal, da je bil idejni vodja Darsovega naročila Logožarjeve študije. A pregled arhivske dokumentacije je dokazal, da je bil on tisti, ki je leta 2008 podpisal zahtevek za nakup študije upravljanja avtocestnih prometnih podsistemov in zagotovil denar za njeno plačilo. Posel je pridobil Logožarjev zasebni biro za logistiko KLT.

Univerza sprva zagovarjala dekana

V času po Oplotnikovi razrešitvi so na Darsu začeli iskati Logožarjevo študijo. Izkazalo se je, da je ta izginila. Zanjo se je v Darsovih arhivih za več let izgubila vsaka sled, dokument ni bil zaveden niti v internem spletnem registru študij in strokovnih mnenj. Ko je izpuhtelo študijo lani pridobil Dnevnik, se je izkazalo, kaj bi utegnil biti razlog teh dolgoletnih skrivalnic.

Logožar je namreč ukradel celotno avtorsko delo svoje študentke, katere mentor je bil pri pisanju diplomskega dela. Študija je od začetka do konca identična z diplomo. Zlorabil je študentkin trud ter svoj profesorski položaj in si s tujim avtorskim delom prislužil 24.000 Darsovih evrov.

Ob razkritju afere je Oplotnik zagovarjal Logožarjevo početje. Trdil je, da naj bi po njemu razpoložljivih informacijah študentka pomagala Logožarju pri raziskavi, potem pa je to uporabila za diplomsko nalogo. »In ne obrnjeno, kar se mi ne zdi sporno, saj je dobrodošlo, da študente vključujemo v raziskovalno delo,« je lani trdil prorektor. Njegove informacije so se izkazale kot neresnične.

Spet je mentor diplomantom EPF

Naj spomnimo, da so v rektoratu sprva z zavajajočimi argumenti utemeljevali, zakaj ne bodo ukrepali zoper dekana EPF. Med drugim so se sklicevali na dejstvo, da je bil Logožar leta 2009 sankcioniran z opominom. To je bilo očitno sprenevedanje. Opomin mu je bil izrečen zato, ker je kršil pogodbo o zaposlitvi, saj je posel z Darsom opravil prek svojega zasebnega biroja, ne pa zato, ker je ukradel in prodal vsebino študentkine diplome.

V rektoratu so še trdili, da gre v zadevi za civilnopravno razmerje med dekanom EPF in študentko, ter ocenjevali, da v tem primeru ni mogoče govoriti o plagiatu. Šele konec lanskega julija je rektor Igor Tičar pozval Logožarja, naj nemudoma odstopi, čemur pa se je ta uprl. Rektor ga je razrešil oktobra, mesec dni potem ko je akademski zbor fakultete glasoval za dekanovo razrešitev. Naj spomnimo, da je Logožar tedaj skušal preslepiti člane zbora s ponarejeno verzijo svoje študije, zato da bi dokazal, da je bil njen soavtor.

Logožar je zatem šel na bolniški dopust in v tem času skušal neuspešno iztožiti vrnitev na položaj. V predavalnico se je vrnil januarja in v naslednjih mesecih pripravil vlogo za napredovanje v rednega profesorja, bil pa je tudi mentor več kot 30 diplomantom EPF. V postopku habilitacije je v času poletnih počitnic opravil tudi predavanje, ki je del habilitacijskega postopka. Naslov: Tveganja v globalnih dobavnih verigah. Občinstvo je bilo po naših informacijah maloštevilno.

Ključen bo Logožarjev prispevek k ugledu univerze

Z rektorata so nam odgovorili, da je Logožarjev habilitacijski postopek v fazi pridobivanja mnenj strokovnih poročevalcev. Zatem jih bo obravnavala habilitacijska komisija univerze, katere član je – Oplotnik, nato bo vlogo obravnaval še senat univerze, v katerem sedi – Logožar.

Ključno vprašanje pri napredovanju razvpitega nekdanjega dekana bo izpolnjevanje pogojev, navedenih v 8. členu meril za izvolitve v naziv. Citiramo: »Pri izvolitvi kandidata v naziv pristojni organ univerze upošteva tudi osebno, moralno in etično primernost kandidata ter prispevek kandidata k ugledu Univerze v Mariboru.«