Na podlagi računalniških analiz, ki so kazale na sum plagiatorstva, so na Univerzi na Primorskem sprožili postopek in zdaj odvzeli znanstveni magisterij nekdanjemu direktorju mariborskega komunalnega podjetja Nigrad, Vladimirju Krajcerju, ki ga je leta 2006 pridobil na koprski fakulteti za management.

Takšen je razplet preiskovalne zgodbe, ki se je začela oktobra lani, ko smo na Dnevnik prejeli analize enega diplomskega in dveh magistrskih del, ki jih je anonimni pošiljatelj pregledal s pomočjo računalniškega programa. Rezultat analize je razkril 21-, 34- in 40-odstotno prekrivanje besedil z drugimi viri, pretežno drugimi diplomski deli, ki med viri niso navedena. Najvišji odstotek prekrivanja je imelo Krajcerjevo magistrsko delo. Avtorica drugih sumljivih del je diplomirala in magistrirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (EPF).

Krajcer je vložil tožbo

Na primorski univerzi so se na podlagi prejete analize odzvali hitro. Tudi oni so zaznali sum, da magistrska naloga ni rezultat lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov avtorja, in sprožili ustrezni postopek, imenovali tričlansko komisijo, na podlagi njenih poročil pa je senat nato sprejel sklep o odvzemu magistrskega naziva Vladimirju Krajcerju.

Krajcer, ki se še zmeraj podpisuje kot magister znanosti, je po tej odločitvi, »ker so bile ob sprejemu sklepa kršene številne z zakoni in ustavo zagotovljene pravice«, vložil tožbo na pristojno sodišče. Pravice naj bi mu bile kršene s tem, ker je senat o njegovi nalogi odločal na podlagi strokovnega poročila, ki naj bi se prekrivalo z nekim drugim strokovnim poročilom, obenem pa naj bi se univerza sklicevala na predpis, ki v času pridobitve znanstvenega naslova ni veljal. To naj bi bilo v nasprotju z ustavno zagotovljenim načelom prepovedi retroaktivnosti.

Kako pa so se zadeve lotili na Univerzi v Mariboru? Kljub odmevni aferi s podpisom zdaj že nekdanjega dekana EPF Klavdija Logožarja in sprejetju etičnega kodeksa vodstvo univerze sprva več mesecev ni pokazalo zanimanja, da bi se poglobilo v sumljivo diplomsko in magistrsko delo.

Šele po večkratnem poizvedovanju, kako nameravajo na univerzi ukrepati, smo od rektorata prejeli odgovor, da bodo imenovali štiričlansko komisijo, ki je dobila nalogo proučiti celotno zadevo. Vendar komisija ni nikoli dokončala preiskave, temveč je še med postopkom odstopila, preiskava pa se je zatem dokončno ustavila že na fakulteti. »Senat EPF se je redni seji seznanil z oceno mentorja o pristnosti obeh del in k oceni nima pripomb,« so nam sporočili iz rektorata.

Omenjeni mentor, ki je ocenil, da sta obravnavani zaključni deli brezhibni, je bil sicer Žan Jan Oplotnik, prorektor univerze in tesen sodelavec Klavdija Logožarja. Oplotnik je bil tisti, ki je bil leta 2008 na Darsu pobudnik za naročilo sporne študije, v kateri je Logožar prepisal celotno diplomo svoje študentke.