Odgovor: Da, stoodstotno (100 %) soglasje vseh etažnih lastnikov je potrebno, če gre za spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli stavbe, za posebne omejitve rabe posameznih delov in skupnih delov, spreminjanje rabe skupnih delov, za spremembe sporazuma o določitvi solastniških deležev, pa tudi za vsa gradbena dela in izboljšave, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, ter za uporabo stanovanja v druge namene. Vaša preureditev žal spada med take ukrepe.

Vprašanje: Mene pa zanima, kako ukrepati, če se za neki poseg v stanovanjskem bloku zavzema večina etažnih lastnikov, a zaradi 100 % soglasja take večine ne moremo doseči – saj veste, vedno se najde nekdo, ki rad nagaja ali pa je brezbrižen do potrebnih sprememb. Kako ukrepati v takih primerih?

Odgovor: Če o poslih, za katere se zahteva stoodstotno soglasje vseh etažnih lastnikov, to soglasje ni doseženo, lahko etažni lastniki, ki imate več od polovice solastniških deležev na skupnih delih, predlagate, da o poslu odloči sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri odločanju upošteva zlasti vrsto posla ter porazdelitev bremen in posledic za etažne lastnike, ki so poslu nasprotovali.