Pločniki na nekaterih ulicah na Kodeljevem so tako zaparkirani, da gre pešec komaj mimo njih, nas je opozoril bralec Tomaž Mihelič. Problematične so Kosovelova ulica, Ulica Goce Delčeva in Menardova ulica med Gortanovo ulico in Gruberjevim kanalom ter Ulica Jana Husa med Povšetovo ulico in kanalom.

Na Mestni občini Ljubljana so s to problematiko seznanjeni. Na mestnem redarstvu so povedali, da tam parkirajo večinoma stanovalci, ki na tak način rešujejo svoje težave s parkiranjem vozil. A ob tem so dodali, da je »parkiranje na pločniku dovoljeno samo tam, kjer je to označeno s predpisano prometno signalizacijo. V konkretnem primeru to ni označeno, zato parkiranje tam ni dovoljeno«, so povedali za konkretne odseke ulic na Kodeljevem.

Kljub temu pa mestno redarstvo priznava, da na tem območju stalnega nadzora ne morejo zagotoviti. »Na lokaciji ukrepamo predvsem v primerih, ko nepravilno parkirana vozila ovirajo preglednost in varnost na šolskih poteh,« so dodali na mestnem redarstvu. Ocenjujejo, da se bodo težave z zaparkiranimi pločniki rešile, ko bo ta spodnji del Kodeljeva urejen podobno kot že drugi urejeni predeli.

Takšen je na primer del Ulice Goce Delčeva na odseku med Gortanovo in Povšetovo ulico, ki ga je občina uredila pred nekaj leti. Občina je ta del ulice urejala hkrati z gradnjo kanalizacije, so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Ulico so uredili tako, da so jo spremenili v enosmerno in na obeh straneh cestišča zarisali parkirna mesta, hkrati pa so zasadili še mlada drevesa. Občina je za omenjena dela odštela dobrih 172.000 evrov, kaže spletna stran dokončanih občinskih projektov.

In kdaj bodo na vrsto prišle še preostale ulice, ki jih zdaj zaznamujejo zaparkirani pločniki, pomanjkanje dreves in že dotrajan asfalt? Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so zagotovili, da imajo namen urediti te ulice, vendar tega ne bodo počeli v letošnjem niti v prihodnjem letu.

Ali bodo omenjene ulice spremenili v enosmerne, oziroma kako bodo urejene, na občini še ne vedo, saj pravijo, da bodo podrobnosti ureditve znane šele, potem ko bo izdelana projektna dokumentacija.