»Član našega društva Eko Kam nas je opozoril na zelo skrb vzbujajoče dogajanje v strugi Kamniške Bistrice na območju vodnega zajetja Iverje med Calcitovim peskokopom in mostom na Koželjevi poti, kjer neko podjetje odvaža gramoz iz struge Kamniške Bistrice,« je opozoril predsednik okoljevarstvenega društva Eko Kam Rok Novak. O potencialno veliki grožnji za občutljivi vodni ekosistem in »morebiti tudi za kakovost pitne vode vseh Kamničanov« so v društvu obvestili tudi policijsko upravo. Nas pa zaprosili, da čim prej raziščemo, kaj se tam pravzaprav dogaja. Njihov član se je namreč na lastne oči prepričal, da si je nekdo na zavarovanem območju ustvaril pravo nasuto začasno pot do struge, videl pa je tudi tovornjak in nakladalno napravo. Zelo pa ga je začudilo tudi, da mu »potencialno nevarnega« početja niso preprečila ne vrata ne nadzorna kamera podjetja Calcit.

Policija: Gre za čiščenje naplavin struge

Z odgovorom so nas potolažili že na policijski upravi, kjer so z zbiranjem obvestil in v razgovorih s pristojnimi ugotovili, da gre pravzaprav zgolj za redno čiščenje naplavin iz struge Kamniške Bistrice. Dodali so, da je investitor občina Kamnik in da ima izvajalec del vso potrebno dokumentacijo za opravljanje dejavnosti, o čemer so že obvestili tudi prijavitelje.

Še bolj pomirjujoč je bil odgovor predstavnikov podjetja Calcit, ki je izvajalcem dovolilo vstop na njihovo varovano območje. Vodja rudarstva Marko Špeglič je razložil, da so se na redna čiščenja struge že navadili. So pa ta potrebna zato, ker je Kamniška Bistrica s pritoki hudourniška reka, ki odnaša iz zgornjega toka ogromne količine različnega materiala, ki ga potem odlaga na ravninskem delu. »Eden takšnih odsekov reke, kjer odlaga naplavine, je tudi ob našem kamnolomu v Stahovici, kjer je na nasprotni strani reke zelo pomembno vodno zajetje Iverje.

Vodno zajetje je treba redno vzdrževati

Za to zajetje je bistvenega pomena raven podtalnice, ki je odvisna od dotoka podtalne vode iz smeri Velike planine, prav čiščenje struge pa zagotavlja zadosten prehod vode v to zajetje,« je pojasnil Špeglič in dodal, da jih v podjetju pravzaprav veseli, da imajo naši bralci tako pozitiven odnos do okolja.

V imenu naročnika del – občine Kamnik – je vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša odločno povzel, da bi bilo z njihove strani preveč neodgovorno, če bi zanemarili tako pomemben vir pitne vode za Kamnik. V zajetju je namreč količina vode zadostna le ob rednem vsakoletnem vzdrževanju. Voda iz zajetja Iverja je zelo kakovostna, je še poudaril. V sklopu vzdrževalnih del so tako tudi letos na kar 400 metrov dolgem pasu ob kamnolomu iz struge reke odstranili prodno sipino in zablaten pas vzdolž leve brežine ter opravili sanitarni posek leve brežine. Prej so kajpak poskrbeli za vso potrebno dokumentacijo za opravljanje vzdrževalnih del na območju zajetja. Ker pa se tudi sami več kot zavedajo ekološke občutljivosti tega vodovarstvenega območja, so pri tem še zlasti veliko pozornosti odmerili ukrepom, ki preprečujejo možnost onesnaženja vode. »Izvajalca del smo še posebej opozorili, da mora biti strojna mehanizacija ves čas izvajanja na suhem. Pri pripravi predlogov, tehnične dokumentacije in časovne izvedbe del pa smo skupaj sodelovali tako predstavniki naročnika kot vzdrževalci vodovodnega zajetja Iverje, rečni nadzornik, predstavnik koncesionarja vodotokov, predstavnik upravljalca vodotokov iz Agencije RS za okolje ter predstavnik ribiške družine, je še povedal Srša. Tudi nadzor nad delom izvajalca so spremljali predstavniki naročnika, vzdrževalca vodovodnega zajetja Iverje, rečni nadzornik in ribiška družina.