Jeseniško družinsko podjetje Damatech, ki ga vodi Darko Mikec, je specializirano za trženje poboljšanih jekel ter izdelovanje in servisiranje obrabnih obstojnih delov za orodjarsko industrijo in strojegradnjo. Podjetje so ustanovili leta 2009, do tedaj pa si je Mikec dragocene izkušnje nabiral v jeseniškem Acroniju in v ravenskem Metalu.

V podjetju so najprej skrbeli za razrez in distribucijo poboljšanih jekel TooLox švedske jeklarne SSAB za Slovenijo, kasneje so se preusmerili v obdelavo jekla za orodjarstvo in strojegradnjo. Kmalu so svojo tržno dejavnost razširili še na Avstrijo in Nemčijo, sedaj so v večjem obsegu prisotni tudi na Švedskem in v Italiji.

Podjetje je leto 2015 končalo s 4,53 milijona evrov prihodkov, trenutno pa zaposluje 18 ljudi, od tega polovico z visokošolsko izobrazbo. Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2015 znašala 74.903 evre.

Družba jekla kupuje izključno od visokokakovostnih proizvajalcev jekla, predvsem SSAB, v manjšem obsegu pa tudi od Acronija in Tata Steela. Delež storitev ves čas povečujejo. Damatech svoj razvoj in vizijo vidi v smeri specializacije na izdelke in razvoj storitev za orodjarsko industrijo, strojegradnjo in reciklažno industrijo. V tej smeri razvijajo tudi svoj kader.

Sistematično spodbujajo inovativnost zaposlenih, pri napakah pa si prizadevajo, da jih čim prej zaznajo in odpravijo. Uporabljajo sistem kontrole izdelkov, v katerega so vključili tudi ocene dobaviteljev. Na področju odličnosti poslovanja ima družba uveljavljen sistem »20 ključev«, od leta 2012 pa standard ISO 9001:2008.

Sebe vidijo kot najboljšega dobavitelja v krogu 500 kilometrov in po njihovem prepričanju bodo to ostali tudi v prihodnje. Svoj uspeh ocenjujejo kot posledico dela, dobrih partnerskih odnosov in nenehnega stika s trgom.

Sicer pa podjetje nosi v sebi energijo gazele, saj je prokuristka v podjetju Mateja Mikec, nekdanja direktorica podjetja Interseroh, ki je bilo leta 2013 gazela osrednje Slovenije. jpš