Na odseku gorenjske avtoceste med Kranjem in Brnikom, kjer od začetka avgusta potekajo obsežnejša obnovitvena dela, se je skladno s terminskim načrtom končala prva faza – obnova smernega vozišča proti Jesenicam. Darsovi delavci tako že od nedelje postavljajo zapore na smerno vozišče proti Ljubljani, na katerem bo Gorenjska gradbena družba jutri začela drugo fazo obnove.

V Darsu opozarjajo, da bo predvidoma deset dni zavoljo del popolnoma zaprt priključek Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani, kar pomeni, da bo zaprt tako uvoz na avtocesto proti Ljubljani kot tudi izvoz z nje iz smeri Jesenic. Obvoz bo urejen, voznike pa upravljalec slovenskih avtocest poziva, naj pozorno spremljajo prometno signalizacijo, upoštevajo hitrostne omejitve, pozorni pa naj bodo tudi na delavce na območju avtocestnega delovišča.

Druga faza bo trajala do sredine oktobra

V prvi fazi obnove so delavci Gorenjske gradbene družbe pokrpali avtocestno vozišče proti Jesenicam v dolžini 6,2 kilometra, obnovili pa so tudi priključek Kranj vzhod v smeri Jesenic. V drugi fazi, ki bo trajala predvidoma do sredine oktobra, bodo obnovili še 4,9 kilometra smernega vozišča avtoceste proti Ljubljani, pri čemer bosta zaradi preplastitve do 30. septembra izmenično zaprta priključka Kranj vzhod in Brnik v smeri Ljubljane.

Obvoz bo v tej smeri urejen izmenično prek priključkov Brnik in Kranj vzhod, ki sta med seboj oddaljena približno tri kilometre. Promet bo sicer tudi v drugi, zadnji fazi del povečini urejen po dveh zoženih pasovih v obe smeri vožnje. Le proti koncu septembra bo predvidoma največ šest dni promet proti Ljubljani urejen zgolj po enem pasu, medtem ko bo proti Jesenicam vseskozi urejen po dveh zoženih pasovih; v tem času bo na priključku Kranj vzhod zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani, na priključku Brnik pa izvoz z avtoceste iz smeri Jesenic. V času vzpostavitve enega prometnega pasu proti Ljubljani v Darsu – še posebno v jutranjih prometnih konicah – pričakujejo tudi zastoje.

V Darsu so pojasnili, da so bili odseki, ki so jih oziroma jih še bodo obnovili, zgrajeni davnega leta 1985 (razen del odseka med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, ki je iz leta 2000), zato jih je načel zob časa. Poškodovana mesta na celotni trasi se bodo lokalno sanirala, celotno voziščno konstrukcijo pa bodo preplastili z obrabnozaporno plastjo. Zarisali bodo tudi nove talne označbe, na nevarnih točkah pa postavili nove varovalne ograje. »Na podvozu Šenčur je predvidena zamenjava hidroizolacije, medtem ko bomo na drugih premostitvenih objektih opravili le manjša sanacijska dela,« je pojasnil Marjan Koler iz Darsa.