NLB ponuja brezplačni najem poslovnih prostorov, ki so v lasti banke. Objavljen poziv za zbiranje ponudb določa, da so najemniki dolžni plačevati le obratovalne stroške, na razpis pa se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti, ter druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

Krčijo mrežo in klestijo število zaposlenih

Pri NLB pojasnjujejo, da s tem želijo »pokazati svojo družbeno odgovornost« in krepiti podjetništvo v lokalnem okolju. Pri tem poudarjajo, da pogojev za brezplačno pridobitev prostora ne postavljajo oziroma da njihovi bodoči najemniki niso nujno tudi njihovi komitenti.

Prostori, ki jih oddajajo brezplačno, so bili pred pozivom namenjeni dejavnosti banke, kar pomeni, da gre za prostore nekdanjih poslovalnic oziroma drugih služb banke, pravijo pri NLB, kjer nadaljujejo krčenje mreže. Junija letos so tako zaprli osem poslovalnic po Sloveniji, kar so pojasnjevali z nujnim zniževanjem stroškov poslovanja. Banka bo v prihodnje po naših informacijah število svojih zaposlenih zmanjšala še za nadaljnjih dvesto. Optimizacija in filantropija zanje torej nista nezdružljivi strategiji.

Medja o ideji »filantropije« ne govori

Ker se je ideja, da bi banka lahko brezplačno oddajala svoje proste, pri NLB pravzaprav porodila že pred dvema letoma, ko so objavili prvi tovrsten poziv, smo se za pojasnilo obrnili tudi na tedanjega predsednika uprave Janka Medjo. Ta odločitve ni želel komentirati, saj je, kot pravi, dogovorjen, da o zadevah, povezanih z NLB, ne komunicira.

Preverili smo, ali podobne mecenske ambicije gojijo tudi druge slovenske banke. Pri Banki Koper pravijo, da svojih prostorov ne oddajajo brezplačno in da o tem trenutno niti ne razmišljajo. Prostore skušajo predvsem prodati ali oddati v običajen najem. Dodajajo še, da nekaj nepremičnin v last banke preide kot posledica neizterljivosti terjatev in unovčenja hipotek. Poslovne prostore, ki jih ne potrebujejo, oddajajo in prodajajo tudi pri NKBM, o možnosti brezplačnega najema pa povedo le, da za zdaj ne oddajajo brezplačno.

Povpraševanje presega ponudbo

NLB je pri ponudbi brezplačnega najema poslovnih prostorov tako v nenavadni družbi mestnih občin, ki se takih praks poslužujejo, ker skušajo z raznoliko ponudbo oživiti središča mest, pojasnjuje Boštjan Blatnik iz ABC nepremičninske agencije. Na splošno se najemodajalci pri nas namreč ne odločajo za oddajo nepremičnin zgolj za plačilo obratovalnih stroškov, pravi Blatnik.

Ponudba za oddajo poslovnih prostorov sicer znatno presega povpraševanje. »Iz izkušenj lahko potrdimo, da v kolikor je interes najemodajalca, da odda nepremičnino, hkrati pa tudi resen interes najemnika za najem, se potem običajno uspešno pogaja tudi o najemni ceni in sklene najemno razmerje,« pravi Blatnik. Povprečne najemnine za poslovne prostore se po njegovih besedah v Ljubljani gibljejo med 8 in 12 evri na kvadratni meter. Podobno velja za Kamnik, kjer bo NLB prostore oddajala brezplačno. Poleg tega najem prostorov ponujajo tudi v Krškem, Novem mestu, Velenju, Metliki in Turnišču.