Podatki o poslovanju lizinških hiš kažejo, da so v letošnjih prvih treh mesecih financirale za okoli 302 milijona evrov novih naložb. Pri tem najbolj izstopajo naložbe v premičnine oziroma predvsem v vozila. Pri novih vozilih so z lizingi sklenili za slabih 127 milijonov evrov poslov, pri rabljenih pa več kot 62 milijonov evrov. Lizinške družbe so največ poslov sklenile s fizičnimi osebami.

»Opažamo, da se je občutno povečala prodaja tako rabljenih kot novih vozil,« pravi Andrej Malgaj, lastnik in direktor skupine Malgaj. Kupcem, ki se zanimajo za nakup vozil znamke Renault, v njihovi avtohiši ponujajo tudi lizinške pogodbe po francoski finančni družbi RCI Banque, sicer hišni banki avtomobilističnega velikana Renault. »Tudi pri sklepanju tovrstnih lizinških pogodb, torej po RCI Banque, je vse več zanimanja za nakup vozil,« pravi Malgaj. »Zanimivo je, da je pri prodaji novih Renaultovih vozil, tudi če ima kupec gotovino, nakup avta z lizingom večkrat ugodnejši. Z lizingom namreč kupcem ponujajo določene ugodnosti, kot so nizke obrestne mere, dodatni popusti ali brezplačna dodatna oprema vozila,« je dodal.

Tudi pri lizingu preverjajo boniteto

Ljudje se za lizing odločajo predvsem zato, ker je pri sklenitvi posla manj administrativnih ovir. Malgaj pravi: »To drži. Vendar tudi pri nakupu na lizing mora biti posameznik v rednem delovnem razmerju. Hkrati se preverja boniteta samostojnih podjetnikov in višina plače. Če teh kriterijev kupec ne izpolnjuje, lizing ni odobren. V takšnih primerih mora kupec imeti poroka ali pa je višina pologa bistveno višja.« Pri lizingih je namreč v preteklosti prihajalo do številnih nepravilnosti. Posameznik je na primer kupil vozilo na lizing, a ker obrokov ni plačeval, je vozilo po letu dni vrnil. Pozneje se je izkazalo, da je imelo vozilo le še polovico vrednosti. Prav zato so lizinške hiše pri sklepanju pogodb zelo previdne in preverjajo boniteto strank.

Ob zamudi s plačilom lizinga vzamejo avto

Kaj se zgodi, če posameznik na primer ne uspe plačati dveh mesečnih obrokov za lizing? Lizinške hiše so do takšnih primerov praviloma razumevajoče. S strankami se skušajo dogovarjati za plačilo, po šestih mesecih pa praviloma že odločno ukrepajo. »Če posameznik zamuja s plačilom, mu lizinška hiša vozilo odvzame, pri nakupu s posojilom pa banka avta ne more zaseči, temveč plačilo izterja,« poudarja Andrej Malgaj. Vendar je od posameznih lizinških družb odvisno, kdaj se bodo za takšen ukrep tudi odločile.

Ko kupec ostane brez dohodkov, se začnejo težave. Posameznik, če na primer ostane brez dohodkov in vozilo vrne lizinški hiši, mora plačati še določene obveznosti. »Ni dovolj, da kupec vozilo vrne. V tem primeru lizinška družba izračuna neodplačano vrednost vozila oziroma glavnico in preveri trenutno tržno vrednost vozila. Če pri tem prihaja do razlike, je kupec dolžan lizinški hiši plačati še določene obveznosti,« razlaga Malgaj.

Pri tem opozarja, da obstaja razlika med poslovnim lizingom in klasičnim najemom vozila. Pri klasičnem najemu (kratkoročni rent-a-car) kupec vzame vozilo za pol leta, plačuje mesečne obroke in avto vrne. Pri poslovnem najemu pa gre za dolgoročni najem vozila, kjer mora kupec dati polog in avto plačuje v mesečnih obrokih.

Avto na lizing je le malenkost cenejši

Primerjali smo nakup vozila na lizing z bančnim posojilom. Osebno vozilo, lizing in bančno posojilo smo izbrali naključno. Pregledali smo, kakšni so pogoji za nakup novega renaulta megana, ki je po uradnem ceniku na spletni strani Renaulta ocenjen na 18.890 evrov z DDV.

Za nakup vozila na lizing za obdobje sedmih let pri RCI Banque bi moral kupec prispevati 10 odstotkov vrednosti oziroma 1834,40 evra. Pri tem poudarjamo, da je Avtohiša Malgaj, kjer bi kupec najel lizing, vozilo ocenilo na 18.344 evrov, pri ponudbi za najetje vozila na lizing pa so že upoštevali popust na vozilo v višini 1.490 evrov. Skupna efektivna obrestna mera za lizing znaša 6,19 odstotka, stroški sklenitve pogodbe pa 550 evrov. Pred prevzemom vozila je treba pri eni od zavarovalnic skleniti tudi kasko zavarovanje, ki vključuje zavarovanje tudi v primeru kraje. Skupni znesek financiranja nakupa vozila na lizing tako znaša 16.509,60 evra (upoštevano je namreč plačilo na začetku skupaj s pologom v višini 2.384 evrov), mesečni obrok pa znaša 233,27 evra.

Pri najetju bančnega posojila pri NLB mora biti kupec vozila komitent banke in v rednem delovnem razmerju. Ker je potrošniško posojilo mogoče najeti le za obdobje petih let, bi moral kreditojemalec v tem primeru skleniti osebno posojilo, ki omogoča odplačevanje za obdobje sedmih let. Skupni znesek kredita, ki ga plača kreditojemalec, je v primerjavi z lizingom bistveno višji. Tako bi za bančno posojilo v višini 16.510 evrov na koncu plačal 21.029,56 evra. Mesečni obrok posojila pa bi bil le malenkost višji od mesečnega odplačevanja lizinga, in sicer 239,21 evra. Pri tem poudarjamo, da so pri ponudbi banke za najetje posojila upoštevani 5,75 odstotna obrestna mera, stroški odobritve posojila v višini 205 evrov, zavarovalna premija v višini 661,08 evra in interkalarne obresti v višini 72,31 evra.

Koliko bi vas stal nakup vozila

Ponudba lizinga RCI Banque in osebnega posojila pri NLB, foto vozila: spletna stran www.renault.si

PODATKI

Novi Renault Megan

Ponudba lizing hiše

mesečni obrok

Ponudba banke

mesečni obrok

18.344,00 €

233,27 € na 7 let

239,21 € na 7 let

Skupni znesek

financiranja

Skupni znesek

kredita, ki ga plača

kreditojemalec

POLOG

1.834,40 €

oziroma 10 % vrednosti vozila

16.509,60 €

21.029,56 €

Informativni izračun NLB upošteva pogoje za redno zaposleno fizično osebo, ki je komitent NLB. Informativni izračun za lizing Avtohiše Malgaj pri ponudbi upošteva popust na vozilo v višini 1.490 evrov. Pri ponudbi za lizing je upoštevano zavarovanje v primeru škode na vozilu ali tatvine vozila.