Zadnja smrtna nesreča kolesarja na kolesarski cesti med Mursko Soboto in Beltinci je ponovno pokazala na nerešen problem uporabe prometnih površin, ki so namenjene kolesarjem in kmetijskim strojem. Že leta 2009 je Občina Beltinci Direkciji za ceste RS predlagala, da se na omenjeni cesti omeji vožnja kmetijskim strojem, ki presegajo širino 2,55 metra, ter se jim nameni površino na vzporedni regionalni cesti. Do danes se ni v zvezi s tem zgodilo nič.

Na dveh letošnjih javnih razpravah, ki sta bili 3. in 11. avgusta, v okviru priprave Celostne prometne strategije v Občini Beltinci, kjer sodelujejo tudi predstavniki Mariborske kolesarske mreže, so občani jasno izrazili željo po ureditvi tega problema na kolesarski cesti, saj se kot kolesarji ob srečevanju s traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo počutijo ogroženi. Prav tako so na ta problem opozorili mnogi občani v anketi, ki je bila 30. julija 2016 poslana vsem gospodinjstvom v Občini Beltinci.

Kolesarsko cesto med Mursko Soboto in Beltinci velja izpostaviti kot dober primer regionalne povezave, ki omogoča vsakodnevno potovanje s kolesom tudi številnim delovno aktivnim prebivalcem in šolarjem. Kolesarjenje postaja vedno bolj priljubljen način transporta, zato si ne smemo dovoliti, da na kolesarskih cestah prihaja do nesreč s smrtnim izidom.

Pozivamo vas k sistemski rešitvi problema na kolesarskih cestah, ki se uporabljajo tudi kot servisne ceste za kmetijsko mehanizacijo. Pri tem vas prosimo, da dosedanje pobude občin premislite in ukrepate v skladu z usmeritvami k trajnostni mobilnosti, ki ste jih začrtali v prometni resoluciji.

Josip Rotar Slovenska kolesarska mreža