Načrtovani prodaji Kovinoplastike Lož finsko-luksemburškemu finančnemu skladu KJK Investicije 5 naj bi nasprotovali številni zaposleni družbe.

Po pojasnilih predsednika uprave Kovinoplastike Lož Petra Nelca naj bi si po več težkih letih zaposleni in vodstvo družbe želeli stabilnega in dolgoročnega lastnika, ki bi bil dovolj kapitalsko močan, da bi vlagal in razvijal družbo ter razumel logiko proizvodnega podjetja. Toda finančni skladi že po definiciji praviloma niso dolgoročni lastniki, njihov prvenstveni cilj pa je kupljeno naložbo s čim višjim dobičkom po nekaj letih preprodati.

Podrobnosti o prodaji dogovorjene

O prodaji Kovinoplastike Lož so dogovorjene vse podrobnosti, družba pooblaščenka Kovinoplastika Lož pa je pod vodstvom direktorja Antona Nahtigala s KJK (v zadnjem času je lastniške deleže pridobil v družbi Don Don, Iskri ISD in Tomplastu) že podpisala kupoprodajno pogodbo. Obenem je družba pooblaščenka s KJK sklenila pogodbo o prodaji invalidske družbe TCP Inpro, ki se ukvarja s proizvodnjo papirja in kartona. Za uspešno sklenitev posla je potrebno še soglasje delničarjev na skupščini.

Toda v včeraj objavljenem nasprotnem predlogu sklepa prihajajoče skupščine je družba pooblaščenka objavila nasprotni predlog. V njem je navedeno, da delničarji ne podprejo sklenitve pogodbe za prodajo 62 odstotkov delnic Kovinoplastike Lož (30 odstotkov delnic je lastnih, torej v lasti Kovinoplastike Lož) in prodaje podjetja TCP Inpro. Poleg tega nasprotni predlog vključuje še, da se Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) predlaga podaljšanje roka za izpolnitev zavez za pol leta in da se prodajni postopek za Kovinoplastiko Lož in TCP Inpro nadaljuje z družbo Plastoform Šmarjeta ter drugimi ponudniki. Plastoform prek Grupe Plastoform, ki je lani dosegla 39 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov od prodaje in skoraj štiri milijone evrov čistega dobička, lastniško obvladuje poslovnež Franc Gregorič.

Kdo konkretno je vložil nasprotni predlog, direktor pooblaščenke Nahtigal ni želel razkriti. Pojasnil je le, da sta ga predlagala dva delničarja. Ker je za potrditev prodajne pogodbe potrebna tričetrtinska večina, lastniška struktura družbe pooblaščenke Kovinoplastike Lož pa je razpršena, bi bil nasprotni predlog na skupščini lahko sprejet.

Če odštejemo, da je Kovinoplastika Lož 6,47-odstotna lastnica pooblaščenke, in sklad lastnih delnic v višini 5,82 odstotka, je največji posamični lastnik Miloš Kovač z dobrimi štirimi odstotki delnic. Za njim ima največji delničar v lasti le 1,69 odstotka delnic. Po neuradnih informacijah večina delničarjev pooblaščenke ne prihaja iz vrst zaposlenih Kovinoplastike Lož, temveč so že upokojeni.

Kakšne so natančno zaveze, ki jih imajo v Kovinoplastiki do DUTB, in ali je tudi ta vključena v prodajni postopek družbe, Nahtigal prav tako ni želel razkriti. Iz nasprotnega predloga za podaljšanje roka za izpolnitev zavez do DUTB pa lahko sklepamo, da se je rok, do katerega bi morala družba pooblaščenka vrniti posojila, iztekel oziroma se bo iztekel v kratkem. Na DUTB je sicer Nova Ljubljanska banka leta 2014 prenesla za 12,5 milijona evrov terjatev do družbe pooblaščenke. Iz njene lanskoletne bilance stanja je razvidno, da je imela ta konec lanskega leta skupno za 17,5 milijona evrov finančnih obveznosti, od tega 10,3 milijona evrov kratkoročnih.

Ostali brez trga in se rešili

Prihodki od prodaje Kovinoplastike Lož so se lani znižali za pet odstotkov in so znašali 47 milijonov evrov. Pri tem se je čisti dobiček nekajkrat zvišal in je znašal 284.000 evrov. Koliko so znašali prihodki celotne skupine, ki skupno zaposluje okoli 900 delavcev, Nelec še ni želel razkriti. Pojasnil pa je, da so bili poslovni rezultati boljši kot v matični družbi.

Po njegovih besedah so se potem, ko so čez noč ostali brez trga, znebili zgodovine, zdaj vstopajo na nove trge po Evropi, Rusiji, ZDA in na Kitajskem, letošnji rezultati pa so nad zastavljenimi načrti. Spomnimo, leta 2012 je dolgoletni nemški partner Roto, za katerega je bila Kovinoplastika Lož razvojni dobavitelj, odprl novo tovarno na Madžarskem in odpovedal vsa naročila. Dodatne težave je kasneje povzročil žledolom, zaradi katerega je bila proizvodnja več mesecev ohromljena. Da se je stanje v Kovinoplastiki Lož res stabiliziralo, priča podatek, da je družba bankam konec leta 2013 dolgovala skoraj 15 milijonov evrov, konec lanskega leta pa še štiri milijone evrov. »Poslujemo lahko še bolje. O obetavnosti Kovinoplastike Lož priča tudi podatek, da je londonska borza družbo uvrstila med tisoč najperspektivnejših evropskih družb,« je povedal Nelec.