Nakup hiše na Tomšičevi ulici v starem mestnem jedru je na zadnji (junijski) seji mestnega sveta predlagal župan Boštjan Trilar (Več za Kranj). Kot je pojasnil, gre za staro stavbo, ki jo bodo podrli, da bi na njenem mestu uresničili idejni projekt iz leta 2010, po katerem bodo na tem prostoru uredili Gasilski trg s klopcami in pitnikom.

Že prej je svetnika Janija Černeta (SD) začudilo, da naj bi za napol podrto stavbo plačali kar 180.000 evrov, čeprav jo je sodni cenilec glede na to, da jo bo občina porušila, ocenil le na 90.000 evrov. Tudi komisija za zemljišča je bila proti nakupu, če v stroške ni vključeno tudi rušenje. Kot zanimivost velja poudariti, da je župan v razpravi večkrat poudaril, da on »nakupa ne forsira«, obenem pa jasno izpostavil, da je cena dokončna in nakup dober za mesto. Lastnici hiše, sestri iz družine Zajec, ki živi v Italiji, po besedah župana hiše nista bili pripravljeni prodati za nižjo ceno. Ko smo eno od prodajalk vprašali o objektu, nam ni želela povedati ničesar.

Vodja projektne pisarne Tanja Hrovat je projekt izrecno podprla, saj naj bi zanj pridobili tudi sredstva na razpisih. Svetnik Bojan Homan (SDS) pa je opozoril, da ima občina v mestu že nekaj »nasedlih objektov«, in predlagal sklep, da ob tem dragem nakupu Gasilski trg zgradijo čim prej in seveda podrtijo tudi hitro porušijo.

Rušenje ni dovoljeno

Mnogi svetniki so sicer izrazili začudenje nad visoko ceno, a hišo zdaj občina kupuje, sklep je bil izglasovan. Ne odgovorna za to področje Tanja Hrovat ne župan Boštjan Trilar pa svetnikom nista povedala, da stavbe ni mogoče rušiti, ker gre za varovano kulturno dediščino. Kot smo zvedeli, se je Tanja Hrovat v zvezi s to zadevo po seji mestnega sveta oglasila na kranjskem zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine, zavod pa je bil zaradi omenjene stavbe z občino v stiku tudi že pred tem.

»Zavod nasprotuje rušenju, ker bi bila nepopravljivo prizadeta podoba starega mestnega jedra, in to smo predstavnici občine tudi pojasnili. Stavba sodi v dediščino, je sestavni del kulturnega spomenika in zaščitena z odlokom občine Kranj,« je pojasnil direktor zavoda Miloš Ekar.

V projektni pisarni nam ta teden, torej že precej časa zatem, ko je bilo Tanji Hrovat znano stališče glede rušenja, pokažejo in odstopijo idejni projekt, kot da je še vedno aktualen. Iz občine pa so nam odgovorili, da bo pogodba o nakupu sestavljena v avgustu in da letos objekta še ne bodo rušili. Zanimivo je, da je idejni projekt nastal leta 2010 v času, ko je bil župan sedanji mestni svetnik Damijan Perne (Več za Kranj), a tega projekta do letos ni nihče omenjal, niti ni zajet v letošnjem proračunu. Po ocenah iz leta 2010 bi ureditev trga stala več kot 300.000 evrov.

Škodovanje proračunu

»Nikdar nismo bili seznanjeni z dejstvom, da objekta ni mogoče porušiti, in prav sam sem opozoril, da naj se to zgodi hitro, da bomo dobili vsaj trg, če že objekt plačamo tako drago. Seveda je to zdaj zame novo, treba bo preveriti odgovornost tistih, ki so nam to dejstvo zamolčali ali zanj sploh niso vedeli, oboje pa je slabo!« je dejal svetnik SDS Homan, ko smo mu predstavili nove okoliščine.

Svetnica Barbara Gunčar s samostojne liste je bila ogorčena: »Že na seji sem opozorila, da je v luči drugih problemov, ki tarejo občane Kranja, tak projekt vprašljiv. Župan nima nobene prioritete, sama se zaman borim za boljšo cesto, ki jo terjajo krajani med Mlako in Bobovkom!«

Še bolj neposreden je bil Jani Černe (SD), ki je bil šokiran ob dejstvu, da so za rušenje kupili objekt, ki se ga ne da porušiti. »Gre nesporno za škodovanje proračunu. Ne vem, komu je zdaj v interesu, da kupujemo objekt, v katerega je treba ogromno vložiti, Gasilskega trga pa ne bo.«

Morebitna obnova sedanje stavbe bi občino stala bistveno več od rušenja in ureditve trga, hišo na Tomšičevi so namreč lastniki že skušali obnoviti, a nad tem obupali. Pomanjkljivost je namreč tudi, da stavba dejansko nima pripadajočega zemljišča, denimo za parkirne prostore. »Očitno smo kupili mačka v žaklju in to je treba rešiti.« je dejal svetnik Bojan Homan in dodal: »Očitno smo bili zavedeni.«