Neposredno ob naravnem rezervatu Bobovek je tudi športni park krajevne skupnosti Kokrica. Prizadevni fantje so uredili zasilno brunarico, tam potekajo tekme v malem nogometu, imajo tudi otroška igrala. A v zadnjem času si dokaj na skrivaj prizadevajo, da bi v tem športnem parku zgradili igrišče za bejzbol, saj skuša klub Kranjski lisjaki že dolga leta v Kranju ustvariti razmere za svoje delo in zdaj dejansko deluje zunaj občine, v Škofji Loki.

Aktivnosti usmerja kranjski poklicni podžupan za družbene dejavnosti, kamor sodi tudi šport, Boris Vehovec. Podžupan pa je obenem dolgoletni športni funkcionar in predsednik slovenske zveze za bejzbol in softbol. Zanimivo je, da ima zveza sedež v prostorih v lasti občine Kranj, zanje pa ne plačuje nobene najemnine, kar nam je potrdil tudi podžupan in športni funkcionar. Zveza v teh dneh gosti ugledne predstavnike svetovne zveze, ki imajo v programu tudi kosilo z županom Boštjanom Trilarjem in ogled (bodočega) igrišča

Krajani Kokrice že dolga leta čakajo na ureditev športnega parka, kjer je bilo od nekdaj nogometno igrišče. »Rečeno nam je bilo, da bomo lahko igrali nogomet, če bomo omogočili tudi bejzbol in bo potem občina uredila športni park kot celoto,« je dejal Domen Hvala, eden od športnih zanesenjakov na Kokrici, in dodal, da te aktivnosti vodi podžupan, ki naj bi zagotovil uresničitev želja po športnem parku le pod pogojem, da bo tam tudi igrišče za bejzbol.

»Take zahteve nimajo nič s potrebami krajanov Kokrice in našo športno tradicijo. Vsako vsiljevanje pomeni pravo 'vojno', ker so zemljišča last krajevne skupnosti in športnikov. Na občini imajo sprejet načrt športnega parka, kjer ni nobenega bejzbola,« pa je bil jezen dolgoletni športni funkcionar s Kokrice Franc Rutar, zdaj aktiven pri tekačih oziroma biatlonu.

Navzkrižje interesov

A na Kokrici so tudi ljudje, ki naj bi bili naklonjeni reševanju problema športnega parka z bejzbolom. To je po zagotovilih podžupana Borisa Vehovca predsednik sveta krajevne skupnosti Milan Klemenčič, vendar podžupan pravi, da pisne podpore za projekt nima. Predsednik Klemenčič je potrdil, da svet krajevne skupnosti podpira gradnjo igrišča za bejzbol v sklopu športnega parka, da je to usklajeno tudi s športniki in ima o tem tudi pisni sklep občinskega sveta. Ugotovili smo, da drugi svetniki o tem ne vedo nič, ker bi moral na seji podžupan Vehovec predstaviti projekt, a ga ni bilo in zato dokončne odločitve svet ni sprejel. Na seji je bila tudi občinska svetnica Barbara Gunčar, ki je doma iz tega okolja in večkrat zastopa interese občanov Kokrice, Mlake ter drugih naselij.

»Mi igrišča za bejzbol ne potrebujemo. Če bo del športnega parka, potem mora biti vse drugo zgrajeno vzporedno in mladi ne smejo izgubiti svojega igrišča, ker so do zdaj za park skrbeli sami. Do zdaj ni bilo mogoče zagotoviti niti vode in elektrike, zato naj bo celoten načrt jasen za vse, kaj naj bi se tam dogajalo. Problem je tudi dostop,« je opozorila Gunčarjeva.

Ko smo kranjskega podžupana, odgovornega tudi za šport, vprašali, ali ni njegova vloga pri projektu, ki nima še nobenega dovoljenja in finančne konstrukcije, glede na njegov športni interes, sporna, je poudaril, da dela odgovorno in v korist vseh. Igrišče za bejzbol naj bi plačala mednarodna zveza, kar je dobro za Kranj. Na Kokrici pa bo športnikom oziroma krajanom nasploh to očitno treba še pojasniti.