Avtobusni prevoznik je za ta čas ukinil tudi avtobusno linijo Domžale–Ihan, drugi avtobusi pa bodo ubirali vzporedne ceste. »Obnovitvena dela so dokaj zahtevna in terjajo tudi nekaj sprotnih prilagoditev, saj je bila izvirna dokumentacija za štiri desetletja star most izgubljena,« so razložili na občini Domžale.

Kot še pravijo, obnovitev zaradi nezavidljivega stanja starega mostu in njegove relativno kratke dolžine vključuje veliko število posameznih delovnih faz, ki jih ni mogoče združevati. Zato se na gradbišču hkrati ne zadržuje veliko delavcev in dela ne morejo potekati hitreje.