»Vzel si bom dan za razmislek, ali je sodelovanje z županom sploh še mogoče,« je nad razpletom afere, ki ta čas pretresa vrh mariborske občine in se izrojeva v pravcato politično žajfnico, razočaran Damjan Lah, vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave. »Z enim koncem biča so udarili po napačnem človeku. Ne moreš izraziti nezaupanja tistemu, ki te opozarja na anomalije in napake v sistemu.«

Kabinet župana Andreja Fištravca medtem še naprej vodi Marjeta Kristofič Jamnik, zoper katero je bil pretekli teden naznanjen sum ponarejanja in uničenja uradnih listin. Župan ji je sicer začasno odvzel pooblastilo za vodenje postopkov javnega naročanja, prav tako nima več pooblastil za samostojno izdajanje odredb za plačila. A več kot očitno je, da še uživa županovo zaupanje in da jo bo Fištravec skušal na vsak način zaščititi.

Neprijetni dokument pristal v rezalniku

Kristofič-Jamnikovo je v imenu občine ovadil Lah, izrekel ji je tudi disciplinski ukrep, opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Kristofič-Jamnikova je na podlagi županovega pooblastila vodila postopek javnega naročanja z zbiranjem treh ponudb. Izbrala je podjetje Press Clipping. Vrednost naročila je znašala 19.800 evrov, kar je tik pod zakonsko mejo za izvedbo javnega razpisa. Ko je bil naročniški postopek formalno pripravljen, je moral še v formalno proceduro na občinski urad za finance, ki pa je imel pripombe h gradivu in je zahteval spremembe. Ko je Kristofič-Jamnikova prejela dokumentacijo, je po Lahovih besedah iztrgala neki dokument in ga zamenjala z drugo listino, nato ga je druga sodelavka (in ne vodja kabineta, kot smo pretekli teden narobe povzeli Laha) spustila skozi rezalni stroj. Direktor občinske uprave Kristofič-Jamnikovi zaradi teh dogodkov ne zaupa več, županu pa je predlagal, da se jo premesti na drugo delovno mesto.

Vendar župan njegovega predloga ni upošteval in ga bržkone tudi ne bo. Je pa ukrepal zoper Laha in mu odvzel vsa kadrovska pooblastila. Fištravec skupaj z odvetniško pisarno Zečević proučuje zadevo. Nesprejemljivo mu je, da ni bil seznanjen z izrečenimi disciplinskimi ukrepi in da je bil sum storitve kaznivega dejanja dan v podpis podžupanji Meliti Petelin, kljub temu da ni bil odsoten. Načelno se strinja, da je treba popraviti storjene napake in zanje zahtevati odgovornost, »vendar premišljeno in uravnoteženo«. Moti ga tudi nenavadno hitro sosledje dogodkov, so sporočili iz njegovega kabineta.

Kdo laže in zavaja javnost?

»Videli ste, kako sem osupnil na seji mestnega sveta,« je Andrej Fištravec trdil časniku Večer. O primeru je namreč na seji prvi spregovoril svetnik Nove ljudske stranke Željko Vogrin. Župan je obenem vzel v bran Kristofič-Jamnikovo, ki velja za najtesnejšo sodelavko župana v senci Marka Kovačiča. Po Fištravčevem prepričanju vodja kabineta ne bi zavedla listin v seznam sledljivih dokumentov, če bi imela »kriminalne« namere.

Lah in Petelinova sta Dnevniku predstavila drugačno zgodbo, kar pomeni, da nekdo od vpletenih laže. Direktor in podžupanja vztrajata, da je bil župan nesporno predhodno obveščen o naznanitvi kaznivega dejanja, Lah je ukrepanje napovedal tudi na kolegiju pri županu. »Z ovadbo je bil seznanjen, izrek disciplinskega ukrepa pa sem podpisal neposredno pred sejo mestnega sveta in ga z izrekom pred njo nisem seznanil,« pravi Lah. In dodal: »Svoje naloge sem opravil v okviru svojih pooblastil.«

»Župana sem poklicala in mu povedala, da je pripravljen dopis za tožilstvo,« pa trdi podžupanja Petelinova. »Vprašala sem ga, ali naj ga podpišem. Po potrditvi župana sem to storila, vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave pa je o tem naredil uradni zaznamek.« Če slednji dokument obstaja, ne bo težko dokazati, kdo laže in kdo govori resnico.

Ali bo župan kaznoval tudi Petelinovo, bo znano prihodnji teden, ko se bo vrnila z dopusta. »Na osnovi ugotovitev pooblaščenca in predlaganih ukrepov bom izvedel vse ukrepe za zagotovitev zakonitega delovanja občine in zaščito integritete zaposlenih,« je napovedal Fištravec.