»Vstajniška« županska ekipa, ki je ob prevzemu oblasti obljubljala najvišje standarde integritete in etike, tone v vse globlje moralne temačnosti. V mariborski mestni upravi se vrstijo škandali. O Marjeti Kristofič Jamnik, vodji kabineta župana Andreja Fištravca, smo junija prelili veliko Dnevnikovega črnila. Zdaj se je uradnica znašla v ospredju nove občinske afere, ki jo je na četrtkovi seji mestnega sveta razkrilo svetniško vprašanje Željka Vogrina iz Nove ljudske stranke Slovenije.

Damjan Lah, direktor mestne uprave, mu je potrdil informacijo, da je policiji naznanil županovo vodjo kabineta Marjeto Kristofič Jamnik. Kazensko jo je ovadil zaradi suma ponarejanja ali uničenja uradnih listin, za kar je v primeru pravnomočne obsodbe zagrožena kazen do treh let zapora.

Sporno naročilo Press Clippingu

Kaj naj bi zagrešila uradnica? Kristofič-Jamnikova je na podlagi županovega pooblastila vodila postopek javnega naročanja z zbiranjem treh ponudb. Občina je izbrala podjetje Press Clipping. Vrednost naročila je znašala 19.800 evrov, kar je tik pod zakonsko mejo za izvedbo javnega razpisa. Na mariborski občini in v njenih javnih podjetjih redno uporabljajo tovrstna naročila male vrednosti, saj se na tak način izognejo transparentnejšemu postopku, ki ga določa zakon o javnem naročanju.

Ko je bil naročniški postopek formalno pripravljen, je moral še v formalno proceduro na občinski urad za finance, kjer potrdijo možnost financiranja in določijo vir. Urad je imel pripombe h gradivu Kristofič-Jamnikove in je zahteval določene spremembe, zato da bi se naročilo izpeljalo korektno in zakonito. Ko je Kristofič-Jamnikova prejela dokumentacijo, je po Lahovih besedah iztrgala neki dokument in ga zamenjala z drugo listino. »Z vidika delovanja javne uprave je to zelo hud prekršek,« je razložil Lah, zaradi česar se je odločil za kazensko prijavo tožilstvu.

Vendar Kristofič-Jamnikova kljub hudemu prekršku ni izgubila zaposlitve na občini. V četrtek je Lah podpisal zgolj izrek opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja. »Takšen je bil predlog strokovnih služb,« se je izgovarjal Lah. Vogrin je na seji mestnega sveta poudaril, da so na tak način pravzaprav zaščitili Kristofič-Jamnikovo, saj ji v primeru obsodbe ne bo mogel več biti izrečen strožji disciplinski ukrep.

Po Lahovih besedah je Kristofič-Jamnikova spisala izjavo, v kateri je zanikala uničenje listin. »Nesporno je dokazano, da je list s pripombami občinskega urada za finance zamenjala z drugim. Druga sodelavka pa je še izpovedala, da ga je gospa Kristofič Jamnik spustila skozi rezalni stroj,« trdi direktor občinske uprave.

Ali domneva, da je bil to edini prekršek Kristofič-Jamnikove? »Upam, da ni veliko tovrstnih primerov,« je odgovoril, »po informacijah, ki sem jih prejel včeraj, obstaja najmanj še en primer, ki naj bi se pripetil v neki drugi pisarni. Zadevo že preverjajo strokovne službe in če informacije držijo, bodo v ponedeljek pripravljeni ustrezni dokumenti za sprožitev predvidenih postopkov.«

Direktor ji ne zaupa več

Ne glede na opisana razkritja Marjeta Kristofič Jamnik še zmeraj vodi kabinet župana, prav tako še zmeraj uživa zaupanje Andreja Fištravca, ki zadeve na seji mestnega sveta ni želel komentirati, češ da z njo ni seznanjen. Uradnica ima še vedno njegovo pooblastilo, po katerem lahko samostojno izdaja odredbe za plačila iz naslednjih proračunskih postavk: župan, kabinet župana, urad za gospodarske dejavnosti, podjetniški inkubator, pisarna za tuje investicije in ukrepi za spodbujanje gospodarstva.

Kako si direktor občinske uprave v prihodnje – glede na razkrita dejstva – predstavlja sodelovanje s kabinetom župana? »Vodji županovega kabineta ne zaupam več, zato je sodelovanje zelo oteženo, občutki so vsekakor neprijetni,« priznava. Županu je že predlagal odvzem pooblastil. »V ponedeljek bova imela sestanek na to temo in mu bom tudi predlagal, da gospo prerazporedi drugam.«

Seveda velja opomniti, da tudi Damjan Lah ni nepopisan list. Nekdanji državni sekretar je bil soočen s tožilskim očitkom, da je pri najemu stavbe za Nacionalni preiskovalni urad v ljubljanski Dimičevi ulici zlorabil svoj položaj. Vendar je obtožba zastarala, še preden je doživela pravnomočno sodbo.

Kristofič-Jamnikova velja za najožjo sodelavko župana v senci Marka Kovačiča, neformalno najvplivnejše osebe na občini. V Dnevniku smo podrobno opisali, kako je bliskovito napredovala od strokovne sodelavke do podsekretarke v kabinetu župana in na občinske stroške prepotovala pol sveta. Nad postopkovnimi manevri, s katerimi je bila premeščena na podsekretarsko delovno mesto in je bila uvrščena v 46. plačilni razred, se je med drugim zgražala tudi nekdanja Fištravčeva podžupanja Jelka Černivec. Po njenem mnenju so bile namreč izpeljane procedure, ki si jih je izmislila najeta odvetniška pisarna, neetične in netransparentne.

Vodja kabineta župana je bila tudi posredno vpletena v sporne naročniške postopke. Javno podjetje Mariborski vodovod je v letih 2014 in 2015 v nasprotju z določili zakona o javnem naročanju oddalo za 106.000 evrov poslov samostojnemu podjetniku Mitji Jamniku, ki ga kot prokuristka uradno zastopa soproga Marjeta Kristofič Jamnik.