Niso zanimivi zgolj sporni naročniški postopki, s katerimi je javno podjetje Mariborski vodovod v letih 2014 in 2015 oddalo za 106.000 evrov poslov soprogu vodje kabineta župana, ampak tudi manevri, s katerimi je Marjeta Kristofič Jamnik menjavala položaje in nazadnje prilezla na vrh hierarhične lestvice v Mestni občini Maribor. Da je županovim to uspelo izpeljati zakonito, so najeli celo pomoč odvetniške pisarne.

Kristofič-Jamnikova velja za najožjo sodelavko župana v senci Marka Kovačiča, neformalno najvplivnejše osebe na občini. Dobro obveščeni viri jo opisujejo kot zvesto izpolnjevalko navodil svetovalca župana, Kovačiča tudi redno spremlja pri snubljenju tujih vlagateljev, ki pa doslej ni obrodilo kaj več od podpisa pisem o nameri.

Na Kitajsko potovala že osemkrat

Odkar je aktivna v kabinetu župana Andreja Fištravca, je že osemkrat odpotovala na Kitajsko, so sporočili iz občinske službe za odnose z javnostmi. Na stroške mariborskih davkoplačevalcev je obiskala tudi Rusijo, Belorusijo, Madžarsko, Gruzijo, Turčijo, Veliko Britanijo, Srbijo, Hrvaško, Nemčijo in Luksemburg.

O tem, kolikšno zaupanje županovih uživa, priča tudi pooblastilo, po katerem lahko samostojno izdaja odredbe za plačila iz naslednjih proračunskih postavk: župan, kabinet župana, urad za gospodarske dejavnosti, podjetniški inkubator, pisarna za tuje investicije in ukrepi za spodbujanje gospodarstva.

Kristofič-Jamnikova je na občino prišla maja 2008, so nam pojasnili v kabinetu župana, za določen čas so jo zaposlili na delovnem mestu višji svetovalec in jo umestili v 33. plačni razred. V času župana Franca Kanglerja je opravljala raznotere naloge, med drugim je ponujala strokovno pomoč Kanglerjevim podžupanom. Tudi Danilu Burnaču, zdaj direktorju Mariborskega vodovoda, ki je – kot smo razkrili v Dnevniku – v nasprotju z določili zakona o javnem naročanju oddal posle samostojnemu podjetniku Mitji Jamniku, ki ga kot prokuristka uradno zastopa soproga Marjeta Kristofič Jamnik.

Tik preden je vodenje občine prevzel Fištravec, ji je vršilec dolžnosti župana Milan Mikl aprila 2013 uredil zaposlitev za nedoločen čas. V prvem letu Fištravčevega županovanja so jo večkrat prerazporedili, konec leta 2013 pa je postala strokovna sodelavka v kabinetu župana. Do aprila 2015 je bila umeščena v 33. plačilni razred, njena osnovna bruto plača se je gibala okoli 1500 evrov, izhaja iz pojasnil občine.

Z aneksi na plačilni vrh

Januarja lani, kmalu zatem, ko je prva naročila Mariborskega vodovoda prejel TI-EN Mitja Jamnik, s. p., je začela neformalno voditi kabinet. Čez nekaj mesecev je občina objavila javni razpis, na katerem so izbrali Kristofič-Jamnikovo. Dvanajstega oktobra so jo prezaposlili s strokovnega na bolje plačano uradniško delovno mesto. Še isti dan so z njo podpisali aneks k pogodbi, s katerim so ji občutno dvignili plačo. Čez tri dni so z njo podpisali nov aneks in ji dodelili še bolje plačano delovno mesto.

Aprila letos je sledil podpis tretjega aneksa, na podlagi katerega so jo premestili na podsekretarsko delovno mesto in jo uvrstili v 46. plačilni razred, kabinet pa vodi na podlagi županovega pooblastila. Skupaj z osemodstotnim položajnim dodatkom je njena osnovna bruto plača porasla na več kot 2700 evrov in še višje, saj naj bi ji občasno izplačali tudi dodatek zaradi povečanega obsega dela.

Nad omenjenimi kadrovskimi manevri se je v intervjuju za časnik Večer zgražala Jelka Černivec, ki je konec decembra, po zgolj letu dni, odstopila kot Fištravčeva podžupanja. »Tri mesece smo denimo skoraj na vsakem kolegiju razpravljali o tem, ali je lahko Marjeta Kristofič Jamnik vodja županovega kabineta ali ne,« je razkrila Černivčeva, ki meni, da Kristofič-Jamnikovi veliko manjka, da bi lahko bila uspešna vodja kabineta.

Županova ekipa, predvsem Kovačič, je po besedah Črnivčeve trdila, da je premestitev možna, občinski pravniki pa, da ni. Na sestanku sta zunanja odvetnika zelo suvereno nastopila z mnenjem, da na občini zapletajo stvari, v pravnem jeziku sta govorila o napol priprtih vratih, sivem polju in podobno. »Ko pa sem postavila vprašanje, ali takšno imenovanje, če v hišo pride inšpekcija, za župana ne bo imelo posledic, nedvoumnega odgovora nisem dobila. Šele po tem sestanku so ugotovili, da Kristofičeve na tak način ne bo mogoče imenovati, zato se je imenovanje vodje kabineta zavleklo še za nekaj mesecev, a so nato postopek vendarle izpeljali tako, da je bil zakonit. Ali je bilo imenovanje s predhodnim premeščanjem na drugo delovno mesto tudi etično in transparentno, pa je drugo vprašanje,« je bila kritična nekdanja podžupanja.