Ciril Gartner se je leta 1956 s krušno materjo vselil v podstrešno sobico na Trubarjevi cesti, ki je bila takrat v družbeni lasti. Kasneje je Gartner del podstrešja, ki ni bilo v uporabi, predelal v stanovanje, za kar je imel vsa potrebna dovoljenja. S krušno mamo je tam živel vrsto let, zdaj v istem stanovanju biva skupaj s sinom. Po letu 1991 je bila stavba denacionalizirana, prišla je v last več lastnikov, ena soba (17 kvadratnih metrov), ki je del Gartnerjevega stanovanja, pa v last občine.

Gartner trdi, da je lastnik stanovanja, kajti v Jazbinškovem zakonu je pravilo, da tisti, ki s prenovo oziroma predelavo reši svoje stanovanjsko vprašanje, postane lastnik stanovanja, pri čemer mora izpolniti določene zahteve. Leta 2008 mu je v skladu s 116. členom stanovanjskega zakona iz leta 1991 javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (MOL) priznal lastninsko pravico na obeh dograjenih delih stanovanja na podlagi priglasitve del leta 1968 (10,60 kvadratnega metra) in gradbenega dovoljenja leta 1981 (40 kvadratnih metrov) ter mu predlagal, da odkupi del stanovanja (sobo v velikosti 17 kvadratnih metrov), ki je v lasti MOL. Ker meni, da je lastnik tudi te sobe, Gartner zdaj toži MOL.

Hiša invest ni uspela z zahtevo za izvršbo

Za Gartnerja, ki je stoodstotni invalid, zato mu pri pravdanju pomaga sin, so še precej večje težave nastale, ko je od denacionalizacijskih upravičencev stavbo odkupilo podjetje Hiša invest, ki želi na tem območju ob križišču Trubarjeve in Resljeve zgraditi večstanovanjski blok in hostel. Kako je pri tem ljubljanska občina v predlogu sprememb prostorskega akta po mnenju okoljskega ministrstva nezakonito omilila ureditvene pogoje, smo poročali v sredo.

Zastopnik Hiše invest Jovan Mičić je prepričan, da ima lastninsko pravico nad stavbo, ta je vpisana v zemljiško knjigo, a ob dodatku, da poteka spor. Na dražbi je z višjo ponudbo od Gartnerja kupil tudi občinsko sobo. Zato je Hiša invest podala zahtevo za izvršbo, s katero bi Gartnerja in njegovega sina postavila na cesto, a jo je pravnomočno izgubila. Prav tako ji upravna enota ni izdala gradbenega dovoljenja za rušenje, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe ter gradnjo novega objekta.

Medtem ko Hiši invest po zakonski plati ne kaže najbolje, se zunaj sodnih soban odvija bolj dramatičen del bitke za stavbo, ki ima za družino Gartner eksistencialni pomen. Gartnerjeva in njun odvetnik so nam zatrdili, da Mičić na nezakonit način izvaja pritisk. Trdijo, da jima zapira vodo. Da to drži, je razvidno iz dopisa policijske uprave Ljubljana, ki je posredovala ob Gartnerjevi prijavi tega nezakonitega dejanja. Mičić to vseeno zanika, prav tako pa zanika, da bi na črno začel rušiti del zgradbe.

Gartnerjeva, oče in sin, imata slikovni in videomaterial, iz katerega je razvidno, da so Mičićevi gradbinci s strehe metali opeko, podirali stropnik, odstranjevali vrata, na strehi delali z gradbenim strojem in podobno. Prepričana sta, da to delajo zato, da bi bila stavba v čim slabšem stanju in da bi se sesula. Mičić se brani, da ne gre za rušenje konstrukcijskega dela zgradbe, ampak za vzdrževalna dela, kar lahko počne brez gradbenega dovoljenja.

Gradbena inšpekcija Mičiću ne dovoli rušiti

Toda gradbena inšpekcija je očitno ugotovila drugače, kajti pred dobrim tednom dni je na kraju samem Mičiću prepovedala nadaljnje rušenje. Gartnerjeva trdita tudi, da jima je pred časom Mičić odklapljal elektriko, kar ta prav tako zanika. Po besedah očeta in sina je to le del pritiskov, ki jih doživljata. Pravita, da jima Mičić grozi in ju ustrahuje. Gartnerjev sin je o tem pripovedoval vznemirjeno, dejal je, da je prestrašen, kajti boji se tako psihičnega kot fizičnega nasilja.

Mičić vse to vehementno zanika. Gartnerju očita, da je na začetku osemdesetih let najbrž s pomočjo korupcije prišel do stanovanjske pravice, kar skuša utemeljiti s trditvijo, da Ciril Gartner ni sin, niti posvojenec svoje krušne matere, katere dedič je, in ga obtožuje, da je čakal na vlagatelja, »ki ga bosta čas in izguba denarja prisilila, da mu da 100.000 evrov, kolikor jih zahteva za izselitev«. Mičić je dodal, da tem mafijskim zvijačam ne bo nasedal. Ob tem pa je napadel tudi uradnico stanovanjskega sklada, ki je Gartnerju izdala odločbo o priznanju lastninske pravice za večji del stanovanja. »Nihče je ni vlekel za jezik, ker je napisala tako neumnost,« je med drugim dejal.