»Ključna prednost je celovita rešitev. Prej smo bili pri pripravi instrumentov vedno odvisni še od dobaviteljev, sedaj bomo lahko celotne postopke izdelave pospešili in imeli tako veliko konkurenčno prednost. Kupcem namreč zagotavljamo zajem in analizo podatkov, programsko in strojno opremo.

Zaključni račun, ki so ga pripravljali ravno te dni, kaže, da je trboveljsko podjetje leta 2014 ustvarilo za 10,8 milijona evrov prometa, kar pomeni 22-odstotno rast, medtem ko konsolidirani prihodki znašajo dobrih 14 milijonov evrov.  DEWESoft ima namreč svoja podjetja še v Avstriji, na Kitajskem, v Nemčiji, ZDA, Rusiji in na Tajskem ter v Singapurju, od koder skrbijo za prodajo v Indiji. Lani je prodaja stekla tudi v Braziliji in Argentini, nedavno tudi v Mehiki, ponudbe dobivajo tudi iz Bližnjega vzhoda. Dobiček so povečali za skoraj 70 odstotkov.


Embargo

Preusmerjanje na področje proizvodnje in pričakovan večji obseg prodaje bosta zahtevala tudi dodatno zaposlovanje. Trenutno imajo zaposlenih 45, do konca leta pa načrtujejo zaposliti še najmanj pet sodelavcev,  tako na področju razvoja elektronike, programiranja in proizvodnje. »Trenutno izdelamo letno 2000 merilnih instrumentov, ob povečanem obsegu naročil pa bomo potrebovali dodatne pare rok,« jasno napoved širitev proizvodnega tima Orožen.


Dosegljivi so torej na vseh celinah razen v Afriki. Evropski embargo z Rusijo jim je precej omejil možnost večjega obsega prodaje. »Z ministrstvom za gospodarstvo in tehnološki razvoj sicer nekaj mesecev pospešeno sodelujemo, da bi dobili dovoljenje za izvoz, vendar pa je veliko podjetij na seznamu prepovedanih kupcev,« je pojasnil Orožen. Zato so se na tem sicer velikem trgu, kjer imajo nekaj maj kot leto dni tudi svoje podjetje, osredotočili na avtomobilsko industrijo, kjer je sredi minulega tedna v Moskvi potekal avtomobilski sejem, in na kmetijsko tehniko. Slednja jim ponuja nove prodajne priložnosti tudi v Romuniji, kjer 90 odstotkov evropskih sredstev usmerjajo za subvencioniranje kmetijstva.«


V Sloveniji prodajo samo okoli tri odstotke. Med zadnjimi večjimi slovenskimi naročniki je bilo Gorenje. Sicer pa skušajo delovati tako, da z nakupovanjem delov za strojno opremo spodbujajo tudi domača podjetja. L-Tek Elektroniki na primer, šentjernejski gazeli, predstavljajo največjega kupca. »Želimo si, da bi se gazele opremljale predvsem na domačem trgu in trenutno smo ravno v pogajanjih s Termo-tehniko. Je pa res, da tega sodelovanja ne more biti veliko, saj gazele delujemo v zelo različnih panogah. Si pa med seboj lahko na primer svetujemo na kadrovskem področju, še posebej pri gradnji sistema nagrajevanja,« pojasnjuje Orožen.


Po Siriusu še Krypton

Pretežni del povpraševanja po DEWESoftovih merilnih napravah še vedno prihaja iz avtomobilske industrije. Letošnje prve naročilo so dobili iz krogov F1 in sicer je povpraševanje poslal McLaren Mercedes. V prihodnje želijo delati tudi na področju medicine in farmacije, vendar pa se zaradi osredotočenosti na prestrukturiranje podjetja na ti področji v kratkem še ne bodo spuščali. Razvoj ob nizki zadolženosti financirajo pretežno iz lastnih sredstev. Lani so četrt milijona evrov za sicer milijonsko investicijo v vibracijski mizi in komoro za merjenje elektromagnetnega sevanja dobili iz regionalnega razpisa in Slovenskega podjetniškega sklada. 

Pretežni del prodaje predstavljajo merilni instrumenti Sirius, vse bolj pa se uveljavlja Krypton, ki ga bodo podrobneje predstavili tudi na svoji merilni konferenci, ki jo za prodajalce in kupce pripravljajo med 13. in 17. aprilom. Kryptonova prednost je, da je vodotesen, zaščiten je proti šokom in vibracijam, hkrati pa zagotavlja distribucijo merilnih instrumentov, kar pomeni, da se jih lahko razporedi po celotni konstrukciji in z eno žico pripelje vse skupaj do računalnika.


DEWESoftovi srednjeročni izzivi so oblikovanje inkubatorja v podporo zagonskim podjetjem, ki delujejo na sorodnem področju, pa tudi razmislek o postaviti obsežnejšega proizvodnega kompleksa.