Milijon evrov, kolikor jih vlada namenja za nov program pripravništva za iskalce prve zaposlitve, mlajše od 30 let in s končano terciarno izobrazbo, naj bi zadoščalo za 10-mesečno pripravništvo 86 mladih. Letos naj bi v Fursu, inšpektoratu za delo ter na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zaposlitev dobilo 44 mladih brezposelnih, prihodnje leto pa še 42.

Največ v Fursu

Malo, glede na to, da je trenutno v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje 510 brezposelnih prvih iskalcev zaposlitve, ki so končali študij ekonomije, veterine, živilske tehnologije in živinoreje. Največ je ekonomistov, kar 369, brezposelnih je tudi 75 pravnikov. Največ pripravništev bodo lahko zagotovili v Fursu, letos 36, prav toliko prihodnje leto. Pripravniki bodo v skladu z 9. členom ZSPJS uvrščeni v izhodiščni 28. plačni razred, zmanjšan za šest plačnih razredov, njihova plača pa bo po plačni lestvici znašala 997,35 evra bruto.

Deset mladih ljudi bodo dobili na UVHVVR, inšpektorat za delo pa bo dobil samo štiri, od tega letos tri. Zelo malo, čeprav ima inšpektorat samo 78 inšpektorjev in zato že dalj časa opozarjajo na pomanjkanje kadrov. Poleg tega naj bi se leta 2020 kar 11 inšpektorjev upokojilo. To je zelo resna težava, saj mladi še pet let po opravljenem pripravništvu ne morejo opravljati nalog inšpektorja. Rešitev, ki prihaja na inšpektorat za delo s pripravniki, torej ni niti blaženje problema, saj je tudi gospodarskih subjektov vsak dan več. Konec preteklega leta jih je bilo več kot 202.000, še konec leta 2008 pa skoraj 31.000 manj. Inšpektorat bi zato potreboval vsaj tretjino več sodelavcev, kot jih ima zdaj, poudarjajo na inšpektoratu. jpš