Za vzdrževanje prometnih znakov ob ljubljanskih cestah v okviru gospodarske javne službe skrbi javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). Če znak zakrivajo le manjše veje ali grmovje, to odstranijo sami. Predvsem spomladi, ko bujno rastje prekriva več znakov, pa obrez izvajajo v javnem podjetju Snaga s svojimi strokovnimi izvajalci.

V LPT so nam povedali, da redno pregledujejo predvsem semaforizirana križišča in skrbijo, da grmovje ali drevesa ne prekrivajo semaforjev. »Na obhodih smo pozorni tudi na prometne znake. Seveda se odzovemo tudi na pobude in opozorila občanov,« pravijo v LPT. Matej Bohinc, ki nas je opozoril na več primerov, ko rastje povsem zakriva prometno signalizacijo, pravi, da so pogosto zakriti predvsem znaki ob hišah. V LPT priznavajo, da je največ težav prav takrat, ko signalizacijo zakrivajo drevesa ali grmičevje, ki raste na zasebnih zemljiščih. V takih primerih ne morejo vej kar obrezovati, temveč morajo lastnike pozvati, da sami obrežejo veje.

Če se rastje ne odstrani v določenem času, se na podlagi zakona o cestah lahko izreče tudi globa lastniku zemljišča, na katerem raste drevo ali grm, ki zakriva prometno signalizacijo. Za obravnavo tovrstnih kršitev sta pristojna tako policija kot tudi mestno redarstvo.

Globo lahko tudi razveljavijo

»Po mojem mnenju bi morali predpis spremeniti v tej smeri, da bi moral zelenje obrezati lastnik, če pa tega ne stori, lahko to naredi občina oziroma njen izvajalec,« občini predlaga Bohinc. »Znaki, ki jih ne vidiš, so lahko zelo pomembni. Tu pri nas v Spodnji Šiški je recimo zaraščen znak, ki signalizira prednostno cesto. Ali pa znak, ki hitrost omejuje na 30 kilometrov na uro. Kdo je potem kriv, če tak znak spregledaš?« Na ljubljanskem redarstvu odgovarjajo, da ni splošnega pravila, ki bi veljalo za vsak tak primer. »Če je treba, se opravi ogled kraja prekrška in prometne signalizacije ter se na podlagi ugotovitev s terena odloči v prekrškovnem postopku. Zgolj slabo vidna prometna signalizacija še ni avtomatično razlog za ustavitev postopka,« pravijo na redarstvu.

Na ljubljanski občini občanom svetujejo, da se v primerih, ko opazijo, da signalizacijo zakriva rastje, obrnejo na odsek za pobude meščanov (01 306 12 82) ali na LPT (01 30 12 00; http://www.lpt.si/por/por/prijava_napak).