Na Tržaški cesti pred Logatcem v teh dneh delavci podjetja Arboretum iz Volčjega Potoka sekajo enega najdaljših in najbolj znanih obcestnih drevoredov v Sloveniji – Napoleonov drevored, ki je dolg skoraj dva kilometra in ga sestavlja okrog 300 lip. Po ustnem izročilu naj bi ga zasadili okoli leta 1805 v spomin na poroko med Napoleonom Bonapartejem in Marijo Luizo, hčerko avstrijskega cesarja Franca II.

Ker je drevored svojevrstna značilnost Logatca, je marsikaterega domačina ob pogledu na obglavljanje teh veličastnih lip zabolelo srce. Marsikdo je obenem prepričan, da številna mlajša drevesa niso bila tako poškodovana, da bi jih bilo treba posekati, in da bi lahko le porezali polomljene veje. Ena od zaskrbljenih občank je zadevo prijavila celo policiji, ki pa je na kraju dogajanja ugotovila, da gre za naročilo ministrstva za kulturo.

»Z lipami smo imeli že pred žledom kup težav. Občina je vsako leto vlagala v obnovo, tudi direkcija za ceste je nekaj prispevala, a lipe so stare in žled pred dvema letoma jih je samo še dotolkel,« je povedal župan občine Logatec Berto Menard. Potrdil pa je, da veliko občanov kliče na občino in sprašuje, ali je res treba posekati toliko dreves.

»Tudi sam se to sprašujem. Zakaj se žaga 15 let stare lipe, ki delujejo zdrave, res ne vem. A to se počne na podlagi konservatorsko-restavratorskega elaborata, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. In strokovnjakom moramo zaupati, da so se prav odločili,« je prepričan Menard.

V elaboratu zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo ugotovljeno, da so poškodovana vsa drevesa v drevoredu. Mlajša so polomljena, na starejših so polomljene veje. A po mnenju arboristov se lahko pri starejših drevesih zaradi odloma debelejših vej pokažejo dodatne poškodbe, zato je treba odstraniti celotna drevesa. Od skupno 296 dreves jih bodo tako zamenjali 195. Na zavodu za varstvo kulturne dediščine bodo za sanacijo namenili 220.000 evrov, dela pa bodo predvidoma končana junija. Posel je prek javnega razpisa dobilo podjetje Arboretum iz Volčjega Potoka. »Z zasaditvijo novih dreves in z rednim vzdrževanjem naj bi lipov drevored obstal vsaj naslednjih sto let. Letos bomo Tržaško cesto tudi asfaltirali in zgradili pločnik, tako da bo celotno območje veliko prijetnejše,« je sklenil župan Menard.