Cilj ljubljanske občine je s parkirno politiko voznike odvrniti od tega, da bi se z avtomobili vozili v mesto. V prometni politiki so si zato med drugim zadali, da ne bodo povečevali števila parkirnih prostorov v mestu. Modra odločitev, ki pa je v praksi na občini ne upoštevajo dosledno. Samo v zadnjih nekaj letih so dopustili, da je v širšem mestnem središču nastalo več kot deset »začasnih« parkirišč v zasebni lasti. Zadnji primeri kažejo, da občina te prakse ne samo tolerira, temveč jih celo spodbuja.

Avtentična razlaga usluga kupcu?

Pred dobrim tednom so ljubljanski mestni svetniki na pobudo mestne uprave brez velikega trušča sprejeli avtentični razlagi občinskih prostorskih načrtov, s katerima so lastnikom omogočili ureditev parkirišč. V prvem primeru gre za zemljišča za stavbo Slovenijalesa južno od Linhartove ceste, kjer je po prostorskem načrtu predvidena gradnja poslovnih prostorov z do 45 metrov visoko stolpnico. Zemljišče je po podatkih zemljiške knjige v lasti Gospodarskega razstavišča, vendar je bil pred dobrima dvema tednoma vložen zemljiškoknjižni predlog, ki razkriva, da ga je kupila družba Triglav nepremičnine.

Gre za družbo, ki je v začetku letošnjega leta Ikei za dobrih 16 milijonov evrov prodala zemljišče za gradnjo trgovine v BTC. Matična družba Zavarovalnica Triglav je sicer lastnica bližnje poslovne stolpnice Slovenijales, po naših informacijah pa je ravno zato njena hčerinska družba od Gospodarskega razstavišča odkupila zemljišča, na katerih si želi urediti večje parkirišče. Avtentična razlaga je bila verjetno eden od pogojev za sklenitev posla med zavarovalnico in Gospodarskim razstaviščem, ki je v večinski občinski lasti.

Ureditev parkirišč je občina omogočila tudi na celotnem območju med železnico in Vilharjevo cesto, kjer tako ali tako že danes najdemo dve večji parkirišči. Pobudo je dalo podjetje BTC, saj svetuje pri trženju poslovnih površin v Situli. »Eden od prostorov v Situli je namenjen živilski trgovini, ki potrebuje parkirne prostore tudi na terenu,« pojasnjuje Maja Oven iz BTC. Danes prazno zemljišče pred Situlo je sicer v lasti Petrola, po prostorskem aktu pa je tu predvidena gradnja bencinskega servisa.

Kot že omenjeno, na območju Vilharjeve ceste že danes delujeta dve večji parkirišči: tisto v bližini Železne ceste upravlja podjetje Janez, ki postaja vse pomembnejši igralec na tem področju, tisto blizu Dunajske ceste pa Emonika, ki ima parkirišče tudi na drugi strani železniških tirov ob Trgu OF.

Prometni strokovnjak začuden

Podpora občine novim, zasebnim parkiriščem je po besedah prometnega strokovnjaka dr. Petra Liparja s Prometnotehniškega inštituta pri ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo nerazumljiva. »V prometni politiki občine je večkrat poudarjeno, da dodatna parkirišča generirajo dodaten promet. Še posebno je to problematično, če gre za parkirišča v mestnem središču ali njegovi bližini, ki so cenejša od bližnjih garažnih hiš,« pravi Lipar. Ravno to pa se občini dogaja, saj je na primer parkirišče na gradbišču bodočega Šumija po tretji uri parkiranja občutno cenejše od garažne hiše pod Kongresnim trgom. Ali pa parkirišča ob železniški postaji, ki zaradi nižjih tarif gotovo zmanjšujejo zasedenost parkirne hiše Kozolec, ki je prav tako v občinski lasti. »Ne samo s prometnega vidika, taka politika občine je skregana celo z njenimi ekonomskimi interesi,« poudarja Lipar.

Prav parkirna politika je po njegovem mnenju ključna za uravnavanje prometnih tokov v mestu, zato je izjemno pomembno, da ima občina nad tem dober nadzor. »Če bodo vozniki vedeli, da lahko na enostaven in poceni način parkirajo v mestu, potem bo ves trud za spodbujanje uporabe javnega prometa zaman.« A na občini se s tem ne strinjajo, čeprav morajo v tem primeru zanikati celo svojo prometno politiko. Pravijo namreč, da »ukinitev začasnih parkirišč ne bi bistveno razbremenila prometa«, medtem ko v prometni politiki ugotavljajo: »Parkirna politika je pomemben del prometne strategije mesta in ima izredno močen vpliv na izbiro prevoznega sredstva posameznikov. Večje število parkirnih prostorov stimulira avtomobilski promet in obrnjeno.«