Direktor Slovenskega filmskega centra (SFC) Jožko Rutar, ki so ga pred dnevi potrdili za nov petletni mandat na čelu te javne agencije, še naprej neuspešno terja denar od dolžniškega producenta Emotionfilm. Da ta morda ne bo nikoli vrnjen, so že pred meseci posumili tudi na ministrstvu za kulturo in so dokumentacijo decembra poslali na tožilstvo in policijo, ki primer sedaj preiskuje. Gre za sum kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ter nevestnega dela v službi.

Skupaj v kolektivni organizaciji

Ker je Emotionfilm lastnik materialnih avtorskih pravic za več filmov, ki so nastali v njegovi produkciji, se poraja vprašanje, zakaj SFC doslej ni predlagal izvršbe na te pravice, ki so po vsej verjetnosti glavno premoženje Emotionfilma. Rutar na vprašanje ne odgovarja. Ministrstvo je policijo opozorilo, da so Jožko Rutar, Metod Pevec in Danijel Hočevar (direktor Vertiga in nekdanji direktor Emotionfilma; v svetu opravlja funkcijo predsednika) člani sveta kolektivne organizacije AIPA. To po eni strani lahko pomeni prijateljsko navezo med njimi, po drugi strani pa, da Rutar morda pozna podatke o tem, s koliko sredstvi iz naslova avtorskih pravic razpolaga oziroma bi moral razpolagati Emotionfilm. AIPA nam podatka o sredstvih, ki jih je iz tega naslova pridobil Emotionfilm, ni razkril.

»Izvršba in drugi postopki potekajo nepopolno in ustvarja se sum, da SFC pod vodstvom Jožka Rutarja to počne namerno, z razlogom, da izvršba ne bi bila uspešna. Obstaja tveganje, da bi Emotionfilm zaradi počasnega postopka izvršbe lahko 'praznil' zavod z namenom, da se izogne dolgu do SFC,« je v spremni dopis tožilstvu in policiji zapisal vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za medije na ministrstvu Klemen Kraigher Mišič. Znesek, ki ga je Rutar od Emotionfilma izterjal, je še prejšnji mesec znašal le 183 evrov, ali je doslej izterjal kaj več in katerih sredstev se v izvršbi poslužuje, pa ni odgovoril.

Rutar je dolžniku že lani skušal odpisati polovico skoraj 300.000 evrov vrednega dolga – tovrstno prošnjo je naslovil na ministrstvo. To tega ni dovolilo ter je opozorilo, da je direktor pri tem napravil postopkovno napako, saj bi za odpust dolga moral zaprositi dolžnik sam. Rutar je pogodbo o obročnem odplačilu in delnem odpisu z Emotionfilmom podpisal celo, preden je pridobil katero koli od predpisanih soglasij.

Za Emotionfilm se je pogajal Vertigo

Ministrstvo policijo med drugim opozarja, da zasebna zavoda Emotionilm in Vertigo še vedno nastopata kot povezani osebi (o tem se je mogoče prepričati denimo iz spletne filmske baze IMDb), kar bi pomenilo, da Vertigo ne bi smel kandidirati na razpisih SFC, saj zakon dolžnikom in povezanim osebam to prepoveduje. Vertigo je bil na razpisih v letu 2014 zaradi tega tudi izločen, kasneje pa mu je SFC kandidiranje ponovno dovolil, četudi Emotionfilm dolga še ni poravnal. Vertigo je na razpisih v lanskem letu spet pridobil sredstva. Rutarja smo vprašali, kdaj in kako so nastali pogoji, ki Vertigu ponovno omogočajo kandidiranje, a direktor tudi na to ni odgovoril. O povezanosti zavodov jasno priča tudi dejstvo, da sta 7. julija lani, kot dokazuje zapisnik sestanka, pri bivši ministrici Julijani Bizjak Mlakar v zvezi z odpisom dela dolga Emotionfilma sestankovala režiserja Metod Pevec in Damjan Kozole, ki sta formalno, kot ustanovitelja in družbenika, predstavnika Vertiga.