Reke pločevine se bodo poleti skozi Slovenijo stekale predvsem na Hrvaško, mi pa bomo od tega navala tujih gostov imeli bore malo. Tudi zato, ker ob gorenjski avtocesti znamo rušiti, ne znamo pa potem ničesar ponuditi. Počivališči – na vsaki strani ceste – Lipce pri Jesenicah in Povodje pri Ljubljani bosta letos taki kot zadnja leta: prazni, brez gostinske ali druge ponudbe.

Kje je načrt za ureditev počivališč?

Darsu je po zapletih z najemnikom leta 2013 uspelo z akcijo inšpektorjev in policije podreti na črno zgrajen gostinski objekt na Povodju in to je bilo sklepno dejanje urejanja razmerij z zasebnim podjetnikom. Ko smo lani pred glavno turistično sezono želeli izvedeti, kako bo z oživljanjem ponudbe na počivališčih, ki jih upravlja državni cestar, smo dobili odgovor, da pripravljajo celosten načrt za ureditev vseh počivališč in da seveda problem rešujejo.

Zdaj pa je povsem jasno, da Dars ostaja pri razlagi ob podiranju črnih gradenj in tudi sodnih sporih z najemnikom, da je ob gorenjski avtocesti dovolj postajališč tudi brez štirih, ki so ostala brez prej zelo priljubljene gostinske ponudbe. Na Darsu so do zdaj za javnost večkrat pojasnili, da obstaja interes za najem manjših počivališč, kjer bi ponudniki ponujali hrano in pijačo. Čeprav so v javnosti obljubljali celostne rešitve za postajališča in iskali idejne načrte, je dejansko stanje danes povsem jasno. Na počivališčih se po rušenjih ni spremenilo nič, naš upravljalec avtocest pa se že več let odreka denarju, ki ga bi lahko služil z najemninami na počivališčih.

Dokončno – nič!

Kot vsako leto po rušenju smo tudi letos želeli izvedeti, ali bodo pri Darsu vendarle skušali kaj zaslužiti s ponudbo na počivališčih, kjer se sicer vedno ustavlja precej turistov. Sporočili so nam, da tudi v tej sezoni ne bo nobene ponudbe, njihova razlaga o razlogih pa je bila kratka: prostorski akti ne dopuščajo postavitve objektov. Ob tem je zanimivo, da so ravno zaradi prostorskih aktov rušili črne gradnje. In čeprav so jim tudi možni najemniki predlagali postavitev enostavnejših objektov, se v Darsu za to (še) niso odločili.

Nasploh je ob slovenskih avtocestah 64 počivališč, 13 je malih, kjer pa je, kot rečeno, mogoče postaviti le enostavne objekte. Lastnik vseh je država, Dars pa je večja počivališča oddal v najem gostinskim podjetjem in naftnim družbam. Za oddane površine na 51 počivališčih je Dars v lanskem letu prejel dobrih sedem milijonov evrov najemnin. Žal ni mogoče izračunati, koliko evrov reka pločevine odnese mimo malih počivališč, ki so državnemu cestarju prej prinašala prihodek od najemnin, zasebnim podjetnikom pa zaslužek in tudi delovna mesta vsaj v sezoni.