Sevniško gradbeno podjetje Rafael že leta posluje z državo, največ z Darsom in Slovenskimi železnicami oziroma s hčerinsko družbo SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana (ŽGP). Specializirani so za nizke gradnje na področju sanacije plazov, železniških in cestnih gradenj, hidrogradenj in gradenj protihrupnih ograj. Zaposlujejo 62 ljudi, lani so ustvarili 10,3 milijona evrov prihodkov. In to kljub temu, da je bilo lani, kot so zapisali v svojem letnem poročilu, pri nas sklenjenih za skoraj polovico (oziroma 41,7 odstotka) manj novih gradbenih pogodb. To jim je uspelo predvsem na račun poslovanja z državnimi podjetji. Sevniški gradbinec z Darsom, na primer, sodeluje od leta 2006, s SŽ – ŽGP pa že od leta 1984. Sodelovanje se je začelo, ko je bil Rafael Drstvenšek, sicer lastnik sevniške družbe, še samostojni podjetnik. Družba Rafael je tudi lastnica 12,19-odstotnega deleža družbe SŽ – ŽGP.

Kaj vse počne sevniški gradbinec

Po nekaterih ocenah družba SŽ – ŽGP neobičajno velik del poslov znotraj Slovenskih železnic podeljuje sevniškemu gradbincu. Na Slovenskih železnicah to odločno zanikajo in zatrjujejo, »da SŽ – ŽGP posle odda tistim, ki ponudijo ustrezno kakovost, najnižjo ceno in garancije za dobro opravljeno delo«. Dodajajo, da so vsi podizvajalci in konzorcijski partnerji skupaj za SŽ – ŽGP Ljubljana lani opravili za 42 milijonov evrov storitev. Od tega je Rafael opravil za 3,2 milijona evrov storitev, kar pomeni 7,5 odstotka vseh storitev. In od kdaj je družba Rafel solastnik v SŽ – ŽGP? Na železnicah pojasnjujejo, da je podjetje delnice odkupovalo med leti 2005 in 2008. Večji paket delnic (11 odstotkov) so od državnih podjetij (KAD in SOD) ter Aktive Invest odkupili leta 2005, drugi paket delnic (1,19-odstotka) pa do leta 2008.

Posle pridobivali kljub solastništvu

Na očitke, da naj bi solastništvo družbe Rafael v SŽ – ŽGP državo drago stalo, saj družba SŽ – ŽGP ni zavezana k javnemu naročanju, vsa dela pa oddajajo sevniškemu Rafaelu, odgovarjajo: »Ne glede na to, da SŽ – ŽGP ni zavezanec po zakonu o javnem naročanju, v skladu z internimi akti angažira dobavitelje, kooperante in različne podizvajalce na podlagi več kriterijev, cene, reference ipd. Lastništvo delnic družbe Rafael nikoli ni bilo kriterij ali pomenilo prednost pri sklepanju poslov. Nikakor ne drži, da bi vsa dela oddajali družbi Rafael. Podizvajalska in konzorcijska dela opravljajo številni izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno kakovost in izpolnjujejo tudi druge pogoje.«

Dars ima tudi svojega gradbinca

Sevniški gradbinec, ki z Darsom sodeluje že deset let, je do lani zaslužil več kot 10,5 milijona evrov. Po navedbah Darsa je bil največji sklenjen posel projekt gradnje protihrupnih ograj na relaciji med Vrhniko in Brezovico v skupni dolžini 7,6 kilometra. Pogodba, vredna 9,4 milijona evrov, je bila sklenjena med konzorcijem družb Rafael in družbo SŽ – ŽGP Ljubljana, ki je v njegovi (so)lasti. Na Darsu zanikajo, da naj bi bili pri tem poslu sklenjeni številni aneksi. »Podpisan je bil ugotovitveni aneks brez povečanja pogodbene vrednosti,« trdijo. To pomeni, da je bil aneks sicer sklenjen, vendar to ni podražilo gradnje.

Čeprav javni podatki o poslovanju Rafaela z državo (supervizor) razkrivajo, da je Dars samo leta 2013 s sevniškim podjetjem sklenil za 5,6 milijona evrov, pa na Darsu pravijo, da to ne drži. Pojasnjujejo, da gre pri tem »za vsa nakazila Darsa Rafaelu od 2012 do 2016«. Supervizor razkriva, da je sevniško gradbeno podjetje od leta 2003 do maja letos od države skupaj prejelo 29,3 milijona evrov. Največ, 10,4 milijona evrov, so v Sevnici prejeli od ministrstva za infrastrukturo in prostor, natančneje od direkcije za avtoceste, sledita pa Dars in ministrstvo za infrastrukturo.

Sevniški Rafael pa je skupaj z družbo SŽ – ŽGP Ljubljana sodeloval tudi pri obnovi mostu v Mednem. Vrednost del znaša 1,9 milijona evrov. Infrastrukturna direkcija (DRSI) je konzorcij družb za izvajalca del izbrala šele po tem, ko je njuni pritožbi ugodila državna revizijska komisija.

Kako je raslo poslovanje sevniškega gradbinca

Letno poročilo družbe Rafael d.o.o. za leto 2015

PODATKI

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

ČISTI POSLOVNI IZID

v evrih

v evrih

10,006.171

510.312

455.920

358.332

10,321.064

5,811.996

6,431.476

5,451.065

159.302

66.717

2012

2013

2011

2014

2015

2011

2014

2015

2012

2013