Po nepotrjenih informacijah naj bi šlo za nepravilnosti pri financiranju projekta zavoda Emotionfilm, ki je tudi predmet pravnomočne sodbe s konca leta 2013, ki temu zavodu nalaga vračilo skoraj 300.000 evrov dolga zaradi neizpolnjenih obveznosti. S spisom, iz katerega bi lahko izhajale določene nepravilnosti, je policijo in tožilstvo konec lanskega leta seznanilo ministrstvo za kulturo. O ugotovitvah kriminalistov bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki bo odločilo o nadaljnjih postopkih in dokazih. »Z vsebino ovadbe nisem seznanjen, zato je ne morem komentirati,« pravi Jožko Rutar. pim