Saga z nameravano preobrazbo podružnične osnovne šole v Senožetih v vrtec ima novo nadaljevanje. Čeprav so občinski svetniki sprejeli kompromisni odlok, ki bi učencem prvega in drugega razreda še naprej omogočal šolanje na senožeški šoli – preostali trije razredi pa bi bili razporejeni po drugih šolah v občini –, so v civilni iniciativi že začeli zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Čas imajo do 2. junija.

Občanom so razposlali brošuro

Valentina Hvala iz civilne iniciative je povedala, da potrebujejo okrog 290 podpisov in da so optimisti. »Izdelali smo tudi brošuro, v kateri je povzetek problematike, vseh naših dosedanjih prizadevanj in navodila za oddajo glasu na referendumu. Z brošuro smo o pereči temi seznanili vse občane, saj smo prej na facebooku obveščali le krajane Senožetov,« je razložila Hvalova.

A poleg zbiranja podpisov so v civilni iniciativi za izpodbijanje »spornega« odloka vložili tudi tožbo na upravnem sodišču. »Prepričani smo, da je župan z objavo odloka v uradnem listu kršil ustavne pravice. Toda ker za ustavno sodišče ne izkazujemo pravnega interesa, tega bi lahko izkazalo le ministrstvo za izobraževanje, ki pa se za zdaj ni odzvalo, smo se obrnili na upravno sodišče,« je pojasnila članica civilne iniciative.

Odločitev občinskih svetnikov, da se podružnično šolo v Senožetih preuredi v vrtec, je sicer okaralo tudi ministrstvo za izobraževanje. Župana je opomnilo, da lahko šolo ukine le, če jo obiskuje manj kot 14 učencev in če krajane o tem obvesti najmanj eno leto vnaprej. Tem pogojem pa v občini niso zadostili.

Bodo kratko potegnili otroci?

Župan Janez Tekavc pravi, da nima nič proti referendumu, a da bodo v vsakem primeru najkrajšo potegnili otroci – tako šolarji kot najmlajši. »Četudi bodo predlagatelji uspešni z referendumsko pobudo, so roki pri referendumih tako 'ekskluzivni', da ga pred septembrom ne bomo mogli razpisati. To pa pomeni, da v nobenem primeru poleti ne bomo mogli obnoviti šole in je prilagoditi za potrebe vrtca. Nastala je tudi cela zmeda, kup vprašanj se odpira. Ker se ne ve, ali bo v Senožetih šola ali vrtec, tudi ni jasno, kateri otroci bodo sprejeti v vrtec in kateri učenci bodo v kateri šoli. Če bo prišlo do referenduma in bodo predlagatelji neuspešni, pa je vprašanje, ali naj otroke od tretjega do petega razreda preselimo na preostali dve šoli v občini in jih potem sredi šolskega leta vrnemo nazaj,« se sprašuje Tekavc.

Po drugi strani na občini iščejo alternativne rešitve za ublažitev prostorske stiske za najmlajše. Tekavc pravi, da pripravljajo razpisno dokumentacijo za podelitev koncesije vzgojno-varstvenim družinam oziroma vrtcem. »Vse skupaj se je malo zavleklo, saj nas predstavniki civilne iniciative praktično vsak teden zasipajo z raznoraznimi zahtevami, na katere moramo v rokih odgovarjati. A ko bomo objavili razpis, iskreno upam, da se bosta vsaj dve družini prijavili, saj bo sicer spet več kot 50 otrok v občini zavrnjenih zaradi pomanjkanja prostora v občinskih vrtcih,« je sklenil župan. val