V občini Dol pri Ljubljani nameravajo jutri sprejeti odlok, s katerim bi postopoma ukinili podružnično šolo v Senožetih in jo preoblikovali v vrtec. V občini namreč že nekaj let zapored brez strehe nad glavo ostane skoraj polovica malčkov, ki jih po besedah župana Janeza Tekavca nimajo kam namestiti. A s predlogom se ne strinjajo krajani Senožetov, ki pred jutrišnjo sejo občinskega sveta ob 16.30 napovedujejo protestni shod »proti samovoljni odločitvi župana«. Predali naj bi mu tudi več kot 400 podpisov krajanov, s čimer mu želijo pokazati, da imajo dovolj podpore za razpis zakonodajnega referenduma in zadržanje sprejetja odloka.

Bojijo se dvoizmenskega pouka

V civilni iniciativi za ohranitev podružnične šole Senožeti pravijo, da nikakor ne bodo dovolili, da se pomanjkanje prostora v občinskih vrtcih rešuje na račun podružnične šole. Po njihovem mnenju bi lahko vrtčevsko problematiko deloma rešili s podeljevanjem koncesij zasebnikom, deloma pa z racionalnejšo preureditvijo zgornjih prostorov v vrtcu Dol, kjer so trenutno pisarne. Po drugi strani, poudarjajo, imajo v Senožetih tudi vse več šoloobveznih otrok. »Zaprtje šole bi bilo nezakonito, saj imajo Senožeti okrog 875 prebivalcev (15 odstotkov prebivalstva občine), kar pomeni, da bi po vseh kriterijih lahko imel kraj tudi samostojno devetletno osnovno šolo. Edino smiselno bi bilo torej razpravljati o širitvi šole, ne pa o njenem zaprtju,« je pojasnila članica civilne iniciative Valentina Hvala, ki je svojega otroka ravno vpisala v prvi razred podružnične šole Senožeti. Poudarila je še, da bi zaprtje te šole ter prerazporeditev otrok v matično šolo Janka Modra v Dolu in podružnično šolo Dolsko verjetno botrovalo dvoizmenskemu pouku na matični osnovni šoli, kar bi pomenilo bistveno zmanjšanje kakovosti pouka in bivanja v celi občini.

Krajani Senožetov obenem poudarjajo, da je bila podružnična šola davnega leta 1939 zgrajena z denarjem in žulji njihovih prednikov in da ne bodo dovolili, da se jim to vzame. Tudi z državljansko oziroma občinsko nepokorščino, če bo treba. »Sploh pa nas je župan na volitvah prevaral, saj je naše glasove dobil tudi zaradi obljube, da bo obnovil podružnično šolo v Senožetih. Zdaj pa bi jo rad na lastno pest ukinil,« je dodala Hvalova.

Za koncesijske vrtce ni zanimanja

Župan občine Dol pri Ljubljani Janez Tekavc zavrača očitke o predvolilni prevari in poudarja, da je bila šola v Senožetih lansko leto obnovljena. »Stavbo smo energetsko sanirali, obnovili smo tudi fasado in streho. Obnova pa še ne pomeni, da mora biti stavba za vedno namenjena šoli,« je pojasnil Tekavc. Po njegovih besedah je občina za potrebe vrtca izčrpala vse možne lokacije v občini, saj so malčki tudi v župnišču in gasilskem domu v Dolu, kulturnem domu v Dolskem, podelili pa so tudi eno koncesijo za vzgojno-varstveno družino.

»Pred dvema letoma smo razpisali tudi koncesijo za vrtec in še dodatno varstvo pri zasebnikih, a ni bilo zanimanja. Novih objektov za delovanje vrtca pa si občina ne more privoščiti, ker za to nima denarja. Zadolžiti se ne smemo, ker že sedaj presegamo zakonsko dopustno stopnjo zadolženosti. Edina možnost, ki jo vidim, je, da šolo v Senožetih, ki jo trenutno obiskuje 24 otrok, preoblikujemo v vrtec,« je povedal župan.

Dejstvo je tudi, je dodal Tekavc, da že zdaj veliko staršev vpisuje svoje otroke v podružnično šolo v Dolskem ali matično v Dolu, čeprav po kraju bivanja sodijo v podružnično šolo v Senožetih. Zakaj je tako, župan ne ve natančno, saj ni bila opravljena nobena raziskava. Predpostavlja pa, da zato, ker se veliko staršev vozi v službo v Ljubljano in sta jima tako šoli v Dolskem in Dolu bolj priročni zavoljo vsakodnevnih obveznosti.

Na vprašanje, kaj bo storil, če bodo krajani z zbranimi podpisi in referendumom blokirali sprejetje odloka, je Tekavc odvrnil, da njegova namera ni za vsako ceno preseliti šolarje iz Senožetov, ampak da si želi le rešitve. »Dejstvo je, da teh 24 šolarjev lahko prerazporedimo v ostali dve šoli v občini, ker je v njunih oddelkih še dovolj prostora. Za najmlajše pa nimamo alternative,« je sklenil župan.