Namesto da bi se na vipavski hitri cesti že postavljala dodatna protivetrna zaščita v ravninskem delu trase – od izhoda iz predora Podnanos do pokritega vkopa Vipavski Križ – kot so pri Darsu napovedovali še lansko jesen, je začetek gradnje čedalje bolj fleksibilen.

Poleg vmesne faze z gradnjo tako imenovanih testnih polj, s katerimi naj bi še dodatno preverili upravičenost drage investicije, so zdaj kot pogoj za gradnjo zaščitnih ograj pri Darsu navedli še sprejem novega zakona o poroštvu.

Začetka gradnje ne znajo napovedati

Avtoprevozniki na severnem Primorskem so besni, saj hitra cesta pomeni glavno prometnico med osrednjo Slovenijo in severno Primorsko ter konec koncev tudi s sosednjo Italijo. Zaradi pogostih zapor in izločanja tovornjakov ob pihanju močne burje pa škodo že leta merijo v milijonih evrov. Samo v lanskem letu je bil promet med Razdrtim in Ajdovščino zaradi burje oviran 656 ur in 34 minut, medtem ko je bil ta odsek za ves promet zaprt 25 ur in 35 minut.

A če so pri Darsu še lansko jesen zatrjevali, da čakajo le še na gradbeno dovoljenje za postavitev zaščitnih ograj in da bodo takoj zatem objavili razpis za izvajalca gradbenih del, zdaj iščejo šele gradbeno dovoljenje za gradnjo testnih polj, ki naj bi ga pridobili do konca junija. Denar za čedalje dražjo naložbo – po zadnjih napovedih naj bi stala 31 milijonov evrov – naj bi Dars zagotovil v poslovnem načrtu za letošnje in prihodnja leta, vendar »ob pogoju, da se bodo z novim zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Darsa za to investicijo zagotovili finančni viri«.

Na Darsu so dodali, da bodo šele po sprejetju omenjenega zakona lahko določili datum začetka gradnje protivetrnih ograj. Ob vprašanju, ali obstaja možnost, da se protivetrna zaščita potemtakem sploh ne bo gradila, so pri Darsu modro obmolknili. So pa povedali, da so doslej za vse študije ter projektno in investicijsko dokumentacijo za dodatno protivetrno zaščito na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava–Ajdovščina porabili že 1,8 milijona evrov.

Bodo testna polja postavljena še letos?

Predstavnik avtoprevoznikov in lokalnih skupnosti v mešani delovni skupini za spremljanje gradnje protivetrne zaščite Ivan Lemut pravi, da so postavitev testnih polj predlagali projektanti sami, da bi preverili še zadnje malenkosti pri načrtovani gradnji protivetrnih ograj in da se ne bi ponovil fiasko, kakršen se je zgodil z dragimi protihrupnimi ograjami.

»Od ministrstva za infrastrukturo in Darsa smo zahtevali, da se testna polja, ki bodo stala približno tri milijone evrov, financirajo iz tekočih sredstev, ne pa da se čaka na sprejem zakona o poroštvu. Nihče namreč ne more zagotoviti, da bo zakon sprejet do jeseni. Mi pa zahtevamo, da se testna polja zgradi še letos,« je pojasnil Lemut. Če tem zahtevam ne bodo ugodili, bo Lemut lokalnim skupnostim in gospodarstvenikom predlagal, da se izvede »določene ukrepe«. Kakšne, ni želel povedati, je pa dodal, da kljub vsemu ostaja optimist.

Na testnih poljih, ki naj bi jih postavili na območju viadukta Lozice, na prehodu hitre ceste od Strelišča Mlake proti predoru Podnanos ter na območju hitre ceste med Logom (Budanje) in Zemonom, naj bi projektanti eno leto z merilci spremljali, kaj se dogaja z burjo in vozili, ter morebiti popravili posamezne nianse. Torej se bo v najboljšem primeru protivetrno zaščito začelo postavljati prihodnje leto?

»Ni res, testna polja pomenijo že prvo fazo gradnje protivetrne zaščite, saj se bo konec koncev postavilo več kot 1000 metrov ograje. Če se bo pokazalo, da te ograje funkcionirajo, se bo prihodnje leto le nadaljevalo z gradnjo še na preostalih odsekih,« je sklenil Lemut.