Dekan filozofske fakultete v Mariboru Božidar Kante in prodekanka Marina Tavčar Krajnc sta prejšnji teden od rektorja Igorja Tičarja prejela opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, češ da naj bi ogrožala univerzo. Ozadje disciplinskega ukrepa je odločitev vrhovnega sodišča, ki je razsodilo zoper univerzo in pritrdilo tožnici, da so pedagoški delavci ob izvolitvi v višji habilitacijski naziv upravičeni do napredovanja v višji plačilni razred. Na podlagi te sodbe mora univerza plačati profesorici filozofske fakultete 24.756 evrov, kolikor znaša nezakonito neizplačana razlika v plači, odkar je pred šestimi leti napredovala v naziv redne profesorice, plača pa se ji ni spremenila.

Rektorjevi zahtevi sta se uprla

Univerza je naloženo finančno breme preložila na fakulteto, ki v tem sodnem postopku ni bila tožena stranka, niti ni bila odgovorna za ugotovljene nepravilnosti. Dekan in prodekanka sta se rektorjevi zahtevi uprla, a nakazila nista mogla preprečiti. Tičar je namreč ukazal tajnici fakultete, naj denar nakaže iz sredstev za plače.

Dekan Božidar Kante spora ne komentira. Tavčar-Krajnčeva pa je za Dnevnik dejala, da je zgrožena nad rektorjevo potezo. Tičar ji je v opozorilu zagrozil z odpovedjo delovnega razmerja iz krivdnih razlogov, češ da je nasprotovala izvršitvi sodbe. »Nisem nasprotovala sodbi, temveč sem terjala predhodni dogovor, kako bo univerza zagotovila sredstva fakulteti, če bo denar stekel z njenega računa. Tožena je bila namreč univerza. Pa četudi bi se izkazalo, da mora izplačilo tehnično izpeljati fakulteta, mora za ta namen imeti zagotovljen denar,« je prepričana prodekanka. Rektor ji v opozorilu še očita, da je zaradi neizvršene sodbe obstajala nevarnost izvršbe. »To ni res, saj je profesorica zagotovila, da bo počakala na dogovor med fakulteto in univerzo,« odgovarja. V primeru izvršbe bi denar stekel z univerzitetnega transakcijskega računa.

»Zaradi programske podpore sistema obračuna plač se neto zneski nakazujejo iz podračuna članic, s katere prihaja zaposleni, prispevki in davki pa se izplačujejo iz računa rektorata,« trdijo v rektoratu. »Zato ni razloga, da bi se v tem primeru ravnalo drugače.«