Vsi smo zavezani k čistemu okolju, je prepričana ministrica Irena Majcen, še vedno pa vsak nastopa s svojimi argumenti. Ministrica je na delovnem srečanju skupaj s sodelavci iz Agencije za okolje Republike Slovenije in republiškega inšpektorata za okolje izpostavila, da v Salonitu dejavnost opravljajo z vsemi potrebnimi dovoljenji, država pa da izvaja redne in izredne monitoringe ter inšpekcijski nadzor.

Andrej Maffi, župan občine Kanal ob Soči, je po srečanju poudaril, da doslej niso vedeli, komu bi verjeli. »Ne bomo dovolili, da bi našim občanom lagali. V našo dolino mora priti resnica. To lahko zagovarja Kmetijski inštitut, ki je kompetenten za raziskave zemljine in to lahko dokazuje, če bo treba, tudi na sodišču. Raziskave bomo plačali z davkoplačevalskim denarjem, zato moramo ljudem vse odkrito povedati,« je predvsem na očitke civilne iniciative, češ da občina sodeluje s Salonitom, odgovoril župan Maffi.

Predstavnik društva EKO Anhovo in dolina Soče Ivan Marinič je spomnil, da je v dolini Soče nekdaj moril azbest, katerega posledice bodo prisotne še desetletja, s sedanjo akcijo pa skušajo preprečiti tragedijo, da bi težke kovine, ki bi ostajale od sežiganja v peči Salonita, ki ni vpisana v planskih dokumentih, vplivale na zdravje prebivalcev, predvsem pa prihajajočih generacij.

»Zahtevamo vse potrebne analize zemljine, zraka in vode. Društvo namerava v dolino prinesti nov veter in novo gospodarsko tehnologijo. Zahtevamo čisto bivalno okolje.« Na vprašanje, kako odgovarja na govorice, da je posredi samo denar, da člani civilne iniciative oziroma društva želijo odškodnine, čeprav so jih nekateri že dobili, pa je odločno odgovoril: «Ne gre za odškodnine. Tisti, ki je prišel v dolino, mora poskrbeti za čisto okolje. Cementarna deluje tudi kot sežigalnica in tega ne bomo dovolili.«

Da je peč anhovskega Salonita sežigalnica, pa je odločno zanikal predsednik uprave družbe Julijan Fortunat: «Ni skrivnost, kaj kurimo. Vemo, kakšna je vsebina ločeno zbranih odpadkov,« je povedal predsednik uprave in dejal:« Skrb za okolje nam je na prvem mestu. V prihodnjih petih letih bomo v naložbe vložili 35 milijonov evrov, vsaj 50 odstotkov denarja pa bo namenjeno za ekologijo. Tudi v preteklosti smo veliko vlagali za čistejše okolje. V zadnjih desetih letih vsaj 100 milijonov evrov, od tega polovico za ekološke naložbe. Imamo vsa potrebna dovoljenja, vsi izpusti so pod predpisanimi mejami.«