Od 22. februarja vsak delovnik kombi centra Sonček ob osmi uri zjutraj pripelje invalide v prostore centra, ki je dokaj blizu občinske stavbe. Kot pomočnik pri prevozu približno eno uro vsak dan pomaga Boštjan Trilar, kranjski župan. Njegova naloga je, da uporabnikom centra Sonček pomaga tako pri odhodu od doma kot pri prihodu v center: »To počnem skladno z mojo zavezo, da bom delal humanitarno in postali smo že kar prijatelji,« je dejal Trilar, ki je 10. februarja povzročil prometno nesrečo v vinjenem stanju in se po njej nedostojno vedel do policistov.

»Z njegovim delom in pomočjo smo zadovoljni, sklenili smo poseben dogovor kot z vsakim, ki dobrodelno pomaga,« je dejala vodja centra Sonček v Kranju Jana Pintar. Dnevno pomagajo 18 uporabnikom invalidom. Predsednica zveze društev Sonček Kranj, ki vključuje okoli 500 članov, Lučka Žižek, nam je prav tako potrdila, da je delovanje župana v dobrodelne namene naletelo na pozitiven odziv in da skuša tudi v okviru svoje funkcije pomagati invalidom, če pri prostovoljnem delu zazna obvladljivo težavo.

Pokora in odgovornost

Boštjan Trilar torej drži dano obljubo, poravnal je tudi škodo na občinskem vozilu, ki ga je uporabljal v času nesreče v domačem Stražišču. Proti njemu je zaradi povzročitve nesreče oziroma ogrožanja prometne varnosti vložena kazenska ovadba, zanesljivo bo ostal tudi brez vozniškega dovoljenja, ker je na kraju odklonil preizkus alkoholiziranosti in je kasneje analiza krvi pokazala okoli trikratno dovoljeno vsebnost alkohola v krvi.

K odstopu ga je pozval mestni svet z veliko večino glasov svetnic in svetnikov, prav tako mu je razmislek o odstopu svetovalo tudi posebno častno razsodišče, ki je ugotovilo, da je kršil kodeks ravnanja funkcionarjev. Prav ta kodeks in zaveza k drugačnemu, odgovornemu in poštenemu opravljanju funkcije je bil temelj njegove predvolilne kampanje. Trilar ni sledil ne mestnemu svetu, ne razsodišču in večkrat poudaril, da je nesrečo in vse po njej zagrešil kot občan, kot župan pa po njegovi presoji nima nobenega razloga za odstop in tako vztraja na položaju. Nima več politične podpore oziroma koalicije, nekatere javne ankete v Kranju so pokazale, da okoli tri četrtine občanov želi njegov odstop. Njegovo ravnanje je naletelo tudi na obsodbe zunaj Gorenjske in številne kritične medijske odzive na to, da ni sprejel politične odgovornosti in zaradi dokazanih kršitev zakonov odstopil.