Kranjski svetniki so na zadnji seji mestnega sveta po nekaj urah zapustili dvorano, zaradi nesklepčnosti pa niso mogli obravnavati eno bolj pomembnih točk dnevnega reda: o parkiranju oziroma mirujočem prometu. Po oceni svetnika Janija Černeta (SD) so s tem pokazali, da župan Trilar ne uživa več nobenega zaupanja, zato ne bodo sprejemali njegovega sprenevedanja, da je kljub izglasovani nezaupnici in sklepu častnega razsodišča mogoče normalno delati.

Najprej so sicer svetniki izsilili javno razgrnitev sklepa častnega razsodišča in po razpravi o odzivu župana, ki ni prisluhnil sklepu, da »naj razmisli o odstopu«, glasovali celo o ukinitvi razsodišča. Sklep ni bil izglasovan, nekaj svetnikov pa je izrazilo prepričanje, da bo častno razsodišče odstopilo samo, ker je po mnenju svetnikov vredno toliko, kot so spoštovani njegovi sklepi. Predsednik razsodišča Rudi Tavčar je povedal, da bodo o pobudi o odstopih odločali takrat, ko jo bodo prejeli.

Zaradi nesklepčnosti na seji mestnega sveta ni prišla na vrsto ena najpomembnejših točk dnevnega reda: o parkiranju oziroma mirujočem prometu. Novo parkirišče na območju Stare Save v središču Kranja naj bi kmalu usposobili, obenem pa je župan sprva predlagal tudi ukinitev brezplačnega enournega parkiranja ob občinski stavbi in še ponekod. Take namere župana so razburile mnoge občane, ki so svetnike še na dan seje pozivali, naj ne sledijo novemu predlogu.