Ta teden je potekel rok za prijavo na natečaj za delovno mesto direktorja javne agencije Slovenski filmski center (SFC), ki ga bo za obdobje petih let na predlog sveta agencije imenovala vlada. Edini kandidat za direktorja naj bi bil aktualni direktor Jožko Rutar, ki je kandidaturo potrdil. Pogovori s poznavalci področja pravijo, da naj položaj direktorja ne bi bil zelo vabljiv zaradi pritiskov interesnih krogov. Gotovo ni naključje, da je tik pred začetkom odpiranja prijav v svetu agencije Rutar ta teden organiziral novinarsko konferenco, na kateri je predstavil »dosežke in načrte«.

Medtem ko ostaja kandidat za direktorja, pa ima na mizi še vedno nevrnjen dolg v višini 287.931 evrov iz naslova pravnomočne sodbe proti producentu Emotionfilm zaradi nerealiziranega filma izpred petnajstih let. Ta ni odplačevati dolga, ki bi moral biti vrnjen v državni proračun, še niti začel, četudi sta SFC in Emotionfilm pogodbo o obročnem plačilu dolga ter sporazum o delnem odpisu dolga sklenila že aprila lani. Pogodba je namreč neveljavna, saj Rutar ni pridobil soglasja ministrstva za kulturo po predpisanem postopku. »Postopki izvršbe potekajo, dolg bo izterjan z uporabo instrumentov, ki so na voljo za izterjavo,« pravi Rutar, ki mu je doslej uspelo izterjati le 183 evrov.

Rutar prisluhnil producentu

Rutar je z Emotionfilmom namreč podpisal pogodbo, po kateri bi se dolžniku polovica dolga, ki predstavlja zamudne obresti, odpisala, tako da bi dolg znašal le 149.465 evrov, plačal pa bi ga v 48 četrtletnih obrokih do leta 2027. Predlog je dal Emotionfilm, saj bi bila takšna rešitev po njihovem mnenju za državo bolj gospodarna oziroma bi ji prihranila nove stroške, ki bi nastali z izvršbo ali celo s stečajem dolžnika, iz katerega v praksi država ne prejme celotnega izplačila.

Pravna podlaga za odpis dolga obstaja v 77. členu zakona o javnih financah, po katerem lahko pristojni minister ob soglasju ministra za finance na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju plačilo odloži, dovoli obročnost ali spremeni predvideno dinamiko odplačevanja, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za poplačilo dolga, za katerega je realno pričakovati, da sicer ne bo mogoče izterjati celotnega zneska.

Ministrstvo ne more odpisati dolga

Ministrstvo za kulturo soglasja ne bo dalo in želi vrnitev celotnega dolga v državni proračun. K tej odločitvi je morda prispeval Rutar sam, ki se ni držal postopka in je ministrstvo z vsebino pogodbe seznanil ter za soglasje zaprosil šele po tem, ko je pogodbo z Emotionfilmom že podpisal. Z dopisom je to storil 30. aprila lani, medtem ko je datum podpisa pogodbe z Emotionfilmom 13. april. Na ministrstvu pojasnjujejo, da bi moral Rutar upoštevati navodilo o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države in občine, po katerem mora ministrstvo upoštevate pogoje in roke.

Ministrstvo je sicer SFC na zavarovanje javnih interesov v tej zadevi opozarjalo od začetka leta 2014. Za izterjavo dolga bo ministrstvo v skladu s svojimi pristojnostmi uporabilo razpoložljiva pravna sredstva, pravijo. Vprašanje pa ostaja, kaj si lahko državni proračun obeta od morebitnega stečaja Emotionfilma, ki je že več let produkcijsko nedejaven, njegovo premoženje pa je seveda predvsem filmski arhiv.