Konec februarja se je iztekel rok, do katerega so morali davčni zavezanci, ki so prejeli več kot tisoč evrov obresti za denarne depozite, finančni upravi (Furs) oddati napoved za odmero dohodnine za leto 2015. Podatki kažejo, da je lani več kot 1000 evrov od obresti prejelo 19.121 zavezancev oziroma več kot trikrat manj kot leta 2012 – takrat jih je bilo kar 66.135. Podatkov o tem, koliko zavezancev je lani prejelo nad 4000, 10.000 in 20.000 evrov obresti za denarne depozite, na Fursu še nimajo.

Bolj zaupamo Banki Slovenije, ne pa bankam

Samo Lubej, eden vodilnih neodvisnih strokovnjakov na področju naložbenih financ in premoženjskega svetovanja, je na vprašanje, ali to pomeni, da smo Slovenci zdaj revnejši kot pred tremi leti, odgovoril: »Absolutno ne. To pomeni, da so obresti padle na bistveno nižje ravni kot pred leti. To se sicer dogaja z nekaj zamika, ko se obresti iztečejo in ljudje dobijo toliko manj obresti.« Poudarja, da podatki na spletni strani Banke Slovenije kažejo, da je denarja v obliki naložb oziroma depozitov več, kot ga je bilo pred leti. »Vendar se dogaja, da depoziti potečejo, ljudje pa jih zato, ker dobijo prenizke obresti, ne podaljšajo. Tako se v bankah nabira vedno večja količina denarja v obliki vpoglednih sredstev na transakcijskih računih in brez vezav. Skrbi me, da se bo v primeru, da bi se kar koli zgodilo, lahko velik del ljudi odločil za dvig denarja iz bank. Bankam tako lahko zmanjka veliko denarja, saj veliko gotovine nimajo,« poudarja Lubej.

Še leta 2013 so bile obrestne mere višje, saj so posamezniki za vezavo denarja v bankah za več kot leto dni prejeli obresti v višini več kot štiri odstotke, zdaj pa te znašajo do en odstotek, nekatere banke imajo obresti, ki znašajo tudi zgolj pol odstotka, pravi Lubej. »Zaupanje ljudi v banke ni nič večje, kot je bilo pred leti. Gre predvsem za zaupanje v jamstveno shemo, ki jo zagotavlja Banka Slovenije, in sicer za zavarovanje do 100.000 evrov prihrankov,« še poudarja Samo Lubej.

Še je čas za samoprijavo

Podatki iz leta 2014 sicer kažejo, da je 5931 zavezancev prejelo več kot 4000 evrov obresti, 1165 posameznikov nad 10.000 evrov in 315 zavezancev nad 20.000 evrov obresti. Tiste, ki so prejeli vsaj 1000 evrov obresti in napovedi za odmero dohodnine do konca februarja iz različnih razlogov niso oddali, lahko doleti kazen v višini od 200 do 400 evrov. Vendar na Fursu mirijo: kazni se lahko še vedno izognejo s samoprijavo. Po podatkih Fursa je leta 2014 zavezanec, ki je prejel največ, kar 207.957 evrov obresti, plačal več kot 51.000 evrov davka. Še leta 2013 je največji znesek, ki ga je prejel posameznik od obresti, znašal 407.273 evrov, država pa mu je odmerila za 101.568 evrov davka.