Prenova trga Leona Štuklja je potekala nezakonito, izhaja iz oprostilne sodbe, ki jo je včeraj razglasil okrajni sodnik Boštjan Polegek. Vendar ugotovljene kršitve zakona o javnem naročanju ne zadoščajo za obsodbo zaradi očitane zlorabe uradnega položaja ali pravic.

Tožilstvo namreč ni predočilo dovolj dokazov o morebitni krivdi treh obdolžencev. Delno je k izreku oprostilne sodbe prispeval tudi slabo zastavljen obtožni predlog. Če bi okrožni tožilec Andrej Kirbiš svoje očitke spisal bolj premišljeno, soobtoženi nekdanji direktor Nigrada Srečko Hvauc včeraj bržkone ne bi začutil olajšanja.

Z izrekom oprostilne sodbe je padel še en izmed postopkov, ki so ga kriminalisti sprožili med razčiščevanjem spornih občinskih praks v času, ko je Maribor vodil Franc Kangler. Nekdanji župan je bil sprva med ovadenimi v tej zadevi, vendar je mariborsko okrožno tožilstvo lani zavrglo obtožbo zoper njega. Zaradi sporne prenove trga so se morali zagovarjati le trije; nekdanji svetovalec kabineta župana Emanuel Čerček in nekdanja direktorja komunalnega podjetja Nigrad Silvo Plesnik ter Srečko Hvauc.

Nesporno je dejstvo, da občinska naložba, ki se je z 1,5 milijona evrov podražila na skupno 3,5 milijona evrov, ni potekala v skladu z zakonom o javnem naročanju. Občina ni objavila razpisa za izbor najugodnejšega izvajalca za prenovo trga, temveč je s tako imenovano pogodbo in-house posel neposredno podelila Mariborskemu vodovodu. Javno podjetje je na trgu opravilo zgolj zamenjave vodovodov, za preostala dela v vrednosti 937.000 evrov pa je sklenilo pogodbo s podjetjem Nigrad, ki je v 75-odstotni lasti mariborske občine. Komunalno podjetje je zatem brez javnih razpisov in v nasprotju z določili zakona o javnem naročanju podelilo posle številnim zasebnim podjetjem.

Direktor Nigrada Silvo Plesnik je avgusta in septembra 2010 nezakonito sklenil štiri pogodbe mimo zakona o javnem naročanju. Vendar je bil to kvečjemu prekršek, ne pa kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja, je včeraj presodil sodnik. Tudi Hvauc, ki je direktorski položaj zasedel novembra 2010, ni zagrešil kaznivega dejanja s tem, ko je enako nezakonito sklenil tri pogodbe s podizvajalci v skupni vrednosti 677.000 evrov.

Direktorja nista izbirala podizvajalcev

Sodnik Polegek se je strinjal z očitkom tožilca, da je bil v naštetih primerih kršen zakon o javnem naročanju. Vendar tožilstvo ni zmoglo dokazati, da sta direktorja vpletenim podjetjem omogočila pridobitev nepremoženjske koristi. »Nobenega indica ni, da sta direktorja sodelovala pri izbiri podizvajalcev,« je dejal sodnik.

Hvaucu je obtožni akt očital še zlorabo položaja pri sklenitvi pogodbe s podjetjem Gradom za tlakovanje trga v skupni vrednosti 196.675 evrov. Podpisal jo je šele, potem ko je podizvajalec že začel polagati kitajski kamen. K podpisu spornih pogodb naj bi ga po prepričanju tožilstva napeljeval Čerček.

Dokazni postopek je razkril, da so o polaganju kitajskega kamna odločali v vodstvu občine in ne v upravi Nigrada. »Nekdo z občine je Gradomu dal ustno naročilo, da lahko začne z deli. Posel je potekal brez pravne podlage, na občini so zatem mečkali, kako s podjetjem skleniti pogodbo,« je ugotovil sodnik.

Hvaucu je obtožnica očitala, da je s podpisom pogodbe pridobil Gradomu nepremoženjsko korist z dodelitvijo posla. »Tak očitek ni logičen, saj so dela že bila opravljena,« je sodbo komentiral sodnik in razkril, kaj bi moral očitati tožilec Hvaucu, če bi hotel doseči obsodilno sodbo. »V opisu obtožbe bi lahko kvečjemu pisalo, da je obdolženi omogočil poplačilo gradbenih del,« je Polegek okrcal Kirbiša.

V sodnem postopku se je pojavilo nekaj indicev o tem, da je Čerček posredoval pri Hvaucu, je še razložil sodnik. Ker pa je Hvauca oprostil, je avtomatično oprostil tudi Čerčka. Sodba še ni pravnomočna.