Po tistem, ko nekdanja prva dama Vegrada Hilda Tovšak, njena desna roka Matej Košič in partner nekdanje vodje urada predsednika republike Boruta Pahorja Simone Dimic Roman Horvat niso priznali očitkov iz obtožnice glede domnevnih nepravilnosti pri obnovi hiše v Murglah, je sodišče včeraj zaslišalo nekaj prič, nekdanjih delavcev propadlega Vegrada.

Tožilstvo je prepričano, da sta Tovšakova in Košič v dogovoru s Horvatom poskrbela, da je Vegrad leta 2009 začel obnavljati hišo Dimičeve, čeprav so vsi vedeli, da za obnovo ni ustrezne pogodbe, da zanjo ne bo izdan noben račun in da dela ne bodo nikoli plačana. Obtožnica Tovšakovi in Košiču očita zlorabo položaja, Horvatu pa napeljevanje h kaznivemu dejanju, s čimer naj bi Tovšakova in Košič Horvatu omogočila tudi protipravno premoženjsko korist v višini 96.000 evrov.

Elektronska pošta poslana tudi na naslov Tovšakove

Vodja Vegradovega projektantskega biroja, katerega direktor je bil nekaj časa tudi Košič, Vojko Arlič je povedal, da je bil operativno zadolžen za obnovo hiše, da je na mizo dobil kopijo pogodbe, da se o tem poslu ni pogovarjal ne s Košičem ne s Tovšakovo in niti ne s Horvatom. Tožilstvo je predstavilo elektronsko pošto o podlogah za strojne instalacije, ki je bila poslana tudi na elektronski naslov Hilde Tovšak, torej naj bi odgovorni za to vedeli. Potrdil je, da so hišo obnavljali v okviru projekta Celovški dvori, čeprav obnova hiše ni imela nič skupnega s Celovškimi dvori, »saj smo manjše projekte, kamor sodi obnova hiše v Murglah, pogosto vodili v okviru večjih, na koncu pa se je naredil obračun«.

Pojasnil je, da so dela trajala dolgo, nasmehnil se je ob vprašanju o sodelovanju z arhitektko in pojasnil, da je bilo ogromno sprememb, ki so bile po njegovem mnenju tudi neutemeljene. Ni vedel, ali so bile storitve plačane, pojasnil pa je še, da je Vegrad za svoje projekte pogosto najemal zunanje podizvajalce.

Obnova hiše brez ustreznih Vegradovih oznak

Več Vegradovih zaposlenih je že na prejšnji obravnavi povedalo, da ograja, ki je bila postavljena ob hiši, ni imela Vegradovih oznak in da Vegradovi delavci obnove niso smeli opravljati v Vegradovih delovnih oblekah. Material naj bi naročali prek postavke za Celovške dvore, obračuna del, ki bi bil osnova za izdajo računa Horvatu, pa niso naredili, ker niso imeli pogodbe. Horvatu je račun v višini 56.000 evrov marca lani izdal šele Vegradov stečajni upravitelj, Horvat je račun tudi poravnal.