Tehnika se s časom izboljšuje, prav tako pa gredo naprej smernice v razvoju. Tako so pri sanitarnih toplotnih črpalkah trenutne smernice, ki označujejo najnaprednejše sanitarne toplotne črpalke, naslednje:

• Faktor učinkovitosti po standardu EN 16147 in direktivi 812/2013 COP je že dosegel čarobno mejo 4,0. To pomeni, da toplo vodo v primerjavi z električnim grelnikom segrevamo za le četrtino cene oziroma je prihranek 75-odstoten.

• Način vgradnje (ali topel zrak zajemamo iz istega ali drugega prostora) ni več odločilni dejavnik pri nakupu, saj lahko en model toplotne črpalke s prilagodljivim zajemom in izpihom zraka zadovolji vse možnosti usmerjanja zraka.

Enostavni, grafično pregledni prikazovalniki temperatur in ostalih funkcij.

Možnost povezave z internetom: kakor narekujejo smernice pri ogrevalnih toplotnih črpalkah, so napredni proizvajalci toplotnih črpalk možnost povezave z internetom implementirali tudi pri sanitarnih toplotnih črpalkah. S tem so udobje približali strankam, saj so informacije o delovanju in zalogi tople vode uporabniku vedno na voljo na pametnem telefonu ali drugi napravi z internetno povezavo.

To so smernice pri sanitarnih toplotnih črpalkah, ki jih ne gre spregledati. Ko kupujemo določen izdelek, želimo najboljše. Tako moramo razmišljati tudi pri nakupu vseh vrst toplotnih črpalk. (fg)