»Namerno smo mu dali ime Splošno gradbeno podjetje Ljubljana, da se takoj ve, kaj počnemo. Gradili bomo vse, kar zajema gradbeništvo od visokih do nizkih gradenj. Poudarek pa bo predvsem na energetsko varčni in ekološki gradnji,« je razložil Marijan Fras, direktor EKO-Gradvesta, ki je pobudnik ustanovitve novega podjetja in neformalnega poslovnega združenja. Delo v novem podjetju začenja osem zaposlenih strokovnjakov z gradbenega področja. To so diplomirani gradbeni inženirji s strokovnimi izpiti in licencami Inženirske zbornice Slovenije. Njihov moto aktivnosti je na enem mestu združena nadgradnja energetske sanacije objektov, kar so že doslej počeli razpršeni po posameznih podjetjih neformalnega združenja pod okriljem EKO-Gradvesta.

V korak s časom

Ob povečevanju gospodarskih aktivnosti bo z rastjo del naraščalo tudi število zaposlenih in nadgradnja njihovih strokovnih znanj. Dodatno se bodo usposabljali pri podjetjih, ki dobavljajo ustrezne materiale in imajo organizirana posebna interna izobraževanja za kakovostno in učinkovito uporabo določenih gradbenih materialov in delo z njimi. Tako lahko tekoče spremljajo napredek izvedbe del z obstoječimi materiali in spoznavajo nove rešitve, ki jih z razvojem gradbenih materialov ponuja trg. Na teh izobraževanjih bodo pridobivali ustrezne licence za kakovostno delo, s svojimi delovnimi spoznanji pa bodo lahko izdelovalcem materialov ponudili povratne informacije o uporabi in uporabnosti njihovih materialov.

Blagovna znamka EKO-Gradvest pri tem ostaja krovna organizacija neformalne poslovne skupine, kjer se združujejo visoka tehnologija, marketinška obdelava trga in promocija blagovne znamke, posameznih izvajalcev in njihovih podizvajalcev. V skladu z načeli projektnega vodenja združujejo znanje, sposobnosti in bogate izkušnje različnih sodelujočih strokovnjakov in organizacij, ki v obliki neformalnega združenja že dolgo uspešno delujejo na področju stanovanjske gradnje za trg in energetske sanacije vseh vrst objektov. Prihodnost namreč vidijo v energijsko učinkovitih objektih, ki zagotavljajo ekonomsko uspešnost, energijsko neodvisnost in bivanjsko udobje. S tem pa prispevajo k ohranjanju naravnega okolja.

Zgovorne izkušnje

Trenutno že imajo dva velika in resna naročnika, svoje storitve pa seveda ponujajo vsem zainteresiranim investitorjem, ki jim ni vodilo samo najnižja cena, temveč cena, sorazmerna kakovosti opravljenih del in uporabljenih sodobnih materialov. Stavijo namreč na resnico reka, da nihče ni tako bogat, da bi kupoval najceneje, saj je investicija enkratni strošek, obratovalni stroški pa so vsakomesečni. Zato je smiselno zniževanje obratovalnih stroškov, predvsem energentov, zniževanje investicijskega vzdrževanja in podaljševanje amortizacijske dobe objekta. Vgrajena kakovost v teh treh elementih gospodarjenja z objekti določa sorazmerno ceno začetne investicije. Med svojimi referencami imajo namreč med drugim tudi primer, ko je investitor moral v sanacijo komaj šest let starega objekta vložiti kar 600.000 evrov, ker so bila začetna dela nepravilno in nekakovostno izvedena. To je primer bolečega spoznanja, da prva faza investicije ni bila narejena tako, kot bi morala biti, bodisi zaradi časovne stiske bodisi zaradi neustrezne kakovosti vgrajenih materialov, kar je narekovala takrat »stisnjena« cena. Po sanaciji je zdaj drugače.

Prve izkušnje so začeli zbirati pred desetimi leti z gradnjo poenoteno načrtovanega naselje Šmidov log, zdaj bolj znanega kot Moj novi dom v Gmajnici pri Komendi. Postopno gradnjo 21 individualnih enodružinskih hiš in 12 večstanovanjskih dvonadstropnih blokov (po sedem stanovanj) so zaključili lani. Poleg tega so uspešno opravili energetsko sanacijo hotela Radin v Zdravilišču Radenci, sanirali so hidroizolacijo hotela Livada Prestige v Moravskih Toplicah in celovito energetsko obnovili obod hotela Park na Bledu z ustrezno izolativno fasado, ostrešjem in zasteklitvijo.

Smisel energetske sanacije, ki omogoča tudi kakovostnejše udobje bivanja, širijo še na javno-zasebno partnerstvo, ki ga bodo sklepali na področju javnih objektov (šole, vrtci …). Gradbene aktivnosti pa ambiciozno raztezajo čez vse leto. Izkušnje iz sanacijskih del na turističnih objektih so jih namreč privedle do razmišljanj o gradnji počitniških kapacitet ob morju, tako da bi lahko za gradbince mrtvo sezono čez zimo na celini zapolnili z deli na podnebno prijaznejši Obali. Podobnih zglednih primerov lahko ponudijo še več, tudi ko gre za individualno novogradnjo ali energetsko sanacijo zasebnih starejših hiš, ki jih v Sloveniji ni malo.

Dvojček v Komendi in Martinj hrib v Logatcu

Trenutno po zgledu iz Komende, kjer pravkar začenjajo še gradnjo dvojčka, gradijo poenoteno naselje Martinj hrib v Logatcu. Tu so na voljo tri enodružinske hiše, šest vrstnih hiš in večstanovanjski objekt z osmimi stanovanji. Gre za klasično gradnjo z opečnimi stenami. Tankoslojna termoizolacijska kontaktna fasada ima 16 centimetrov debelo izolacijo. Stavbno pohištvo je leseno in zastekljeno s troslojnim termopan steklom s toplotno prevodnostjo 0,7 W/m2K. Za ogrevanje bodo uporabljene tipske toplotne črpalke zrak/voda, na željo kupca pa lahko vgradijo plinohram. Čistilna naprava je skupna za celo naselje, kar velja tudi za drugo komunalno ureditev z vso potrebno infrastrukturo. Streha ima leseno ostrešje in jekleno kritino s peščenim posipom. Naselje leži le lučaj od vstopno-izstopne postaje avtoceste Ljubljana–Koper. Mimo njega vodi tudi regionalna cesta proti Rakeku in Uncu, nedaleč pa je stara cesta Vrhnika–Postojna. Na pristopni (severni) strani meji naselje na nov predel Logatca z na novo grajenimi individualnimi hišami, sicer pa ga obdaja gozd. Skozi naselje ni drugih prevoznih poti, urejen je le dovoz do navedenih objektov. Za naštete novogradnje lahko zainteresiranim pomagajo pri iskanju bančnih posojil in urejanju ustreznih dokumentov. (fg)